3210 - 3219

z Databáze Multiversa

3211

Dvě lodě Yangů a Talosů z Trigonu přistávají na sedmé planetě svého systému Tragor (T 174)

Loď Menakků přistává na Trigonu. Její zřícení vyvolá atomovou válku mezi Yangy a Talosy. Gran Turmack se stane vůdcem skupiny přeživších (T 174)

3212

Další Menakkská loď přistává na Trigoru a začíná s poskytováním pomoci. Gran Turmack si ničeho nevšimne (T 174)

Impérium Dabrifa a Středogalaktická unie začnou tlačit na Epsal (T 174)

13. června

Bully upozorní Rhodana na zprávu EX-12‘019 (T 174)

15. června

Gucky je doživotně jmenován čestným Marťanem (T 174)

16. června

Bully, Lambert a Lloyd odlétají s FALCONEM (Lin Roscoe) na Trigor (T 174)

18. června

FALCON přistává na Trigoru; Bully a Lloyd jsou zajati Turmackem (T 174)

19. června

Menakkové osvobodí Bulyho a Lloyda; Turmack jde do vězení. Astronauti z Tragoru jsou odvezeni (T 174)

Matka Neldy Jones zemře při ztroskotání lodi v jižním moři na Cyrynze (T 220)

3215

Carynga: svadba Neldy Jones a Mela Eplera (T 220)

3216

Na Cyrynze narozena Henny Jones, dcera Neldy Jones a Mela Eplera (T 220)

3217

Cyrynga: Nelda Jones se nechává rozvést s Melem Eplerem; ten toho využije a uteče s penězi Jonesových závodů na Lepso (T 220)

Henning Jensen je po nehodě lékaři Solární flotily uznán za neschopného další služby a usazuje se na Carynze (T 220)

3218

Terranský parlament schvaluje zákon, který řeší obranu hlavních dědiců státně důležitého majetku před zneužitím dědickými spekulanty (PR 652)

Caryngský guvernér Elvar Jones umírá při zřícení kluzáku; jeho dcera Nelda Jones přebírá jeho společnost (T 220)

Na páté expedici do New-Africa objeví Selim Narriman, Reya Dengor, Brad Lorman, Edna Porges, Krom Sherp a Xand Tolim Kynyroského boha a dostanou se pod jeho vliv (T 220)

3219

Terra: Neff Kochon zakládá Profanisty, neurčitě liberální stranu (T 220)