Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 4. století
hledat

306

Flavius Valerius Constantinus (Konstantin Veliký) je vojskem prohlášen za římského císaře (AHC 8)

307

Konstantin se nechává nazývat Augustus (AHC 8)

312

Konstantin vítězí nad Maxentiusem a stává se tak vládcem římské západní říše (AHC 8)

313

S vládcem východní říše Liciniusem vydává Konstantin Edikt Milánský (AHC 8)

321

Konstantin zavádí neděli (dies solis) (AHC 8)

324

Po dvou vítězstvích nad Liciniusem se Konstantin stávává samovládcem Římské říše (AHC 8)

325

Konstantin svolává První Nikajský koncil, který má rozhodnout o povaze Krista (AHC 8)

326

Konstantin nechává vysvětit město Konstantinopol (Cařihrad) (AHC 8)

328

Germánští Frankové jsou jako spojenci přijati do římského vojska; je jim svěřena ochrana hranic (AHC 8)

V Cibalae v Panonii narozen Flavius Valens (AHC 8)

330

Konstantin vyhlašuje boj proti pohanům; císařský kult v Římě je uchován. Hlavní město říše se přesouvá do Byzancu, který je přejmenován na Konstantinopol (AHC 8)

332

Gótové jsou také jako spojenci přijati do římského vojska; je jim svěřena ochrana hranic (AHC 8)

335

Konstantin předává Limes Germanicus (AHC 8)

337

22. května

Konstanti Veliký umírá v Nikomedii (AHC 8)

339

Eusebius, Biskuf z Casarea a spisovatel prvních církevních dějin, umírá (AHC 4)

347

11. ledna

V Cauca narozen Theodosius Flavius (AHC 8)

364

Císař Valentinian I. jmenuje svého bratra Valense spolucísařem pro římskou Východní říši (AHC 8)

367

Císař Valentinian I. jmenuje svého syna Gratiana spolucísařem (AHC 8)

369

Císař Valens uzavírá mírovou smlouvu s Góty, ve které se vzdává Dakienu a Dunaj se stává hranicí říše (AHC 8)

370

Pravděpodobné datum narození Alaricha (I.) (AHC 8)

375

17. listopadu

Císař Valentinian I. umírá v Brigetio (AHC 8)

Král Ostrogótů Ermanerich umírá; jeho říše je zničena Huny (AHC 8)

378

9. srpna

Císař Valens umírá v boji proti Vizigótům u Adrianopel (AHC 8)

379

Theodosius je Gratianem povýšen na spolucísaře (AHC 8)

380

Narozen Arcadius, syn Thedosius (AHC 8)

381

Na druhém Ekumenickém koncilu v Cařihradu pomůže Theodosiusovi teorie Athanasiuse ke konečnému vítězství (AHC 8)

382

Theodosius uzavírá mírovou a spojeneckou smlouvu s Vizigóty (AHC 8)

383

Vizigóti osidlují Moesien a Thrakien (AHC 8)

389

Knihovna v Alexandrii je podpálena křesťany (AHC 8)

Narozen Geiserich (AHC 9)

390

Pravděpodobné datum narození Flaviuse Aetiuse v Durostorumu (Silistra) (AHC 8)

391

Gótský král Alarich I. útočí na Thrakien (AHC 8)

394

Za Theodosiuse je Římská říše naposledy jednotná (AHC 8)

Robotský strážce Raicastor je nedopatřením aktivován římskými důlními pracemi; Rico probudí Atlana a Ushu Tiziu (T 276, AHC 8)

Nedostatek vody v oáze je odstraněn (T 276, AHC 8)

395

17. ledna

Theodosius umírá v Miláně; zanechává říši rozdělenou svým synům

Arcadiusovi (východ) a Honoriusovi (západ) (AHC 8)

červenec

Atlan, Rico/Arconrik a Usha Tizia začínají stavět hradby Cařihradu (T 276; AHC 8)

srpen

Raicastor je přeprogramován, horníci jsou odstraněni (T 276; AHC 8)

narozen Attila (T 86; AHC 8)

396

Usha Tizia se stává královnou z Atbary. Atlan se stahuje zpět do kopule (T 276; AHC 8)

399

Burgundové překračují limes Rýnu a jsou Konstantinem III. usídleni v Burgundii (AHC 8)