3. století

211

4. února

Císař Septimus Severus umírá v Eburacum (York); jeho syn Caracalla se stává římským císařem (T 271; AHC 8)

212

Caracalla vydává zákon, kterým všem svobodně narozeným propůjčuje římské občanství (AHC 8)

217

8. dubna

Caracalla je zavražděn během válečného tažení proti Parthům u Edessa (AHC 8)

kolem 265

Narozen Eusebius (AHC 4)

280

Pravděpodobný rok narození Flaviuse Valeriuse Constantinuse v Naissus (AHC 8)

293

Povstání v oáze. Khach't je zabit. Atlan, Narnia a Usha Tizia jsou probuzeni Ricem, odvezou rebely na jih západního kontinentu (Střední Amerika) (T 271, AHC 8)

294

Rebelové se mísí s Mayi (T 271, AHC 8)

295

Při hurikánu zemře Narnia hrdinskou smrtí. Atlan, Arconrik a Usha Tizia se vrací do kopule (T 271, AHC 8)

kolem 300

Vzestup rané kultury Mayů (AHC 8)

Aktuální data:
27.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459545.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!