290 - 299 NGL

295 ngl = 3882
z Databáze Multiversa

292 NGL

Chircool: Přichází jeden Chircoolský Stampede. Čtyřicet Betšidů zemře při jeho vpádu. Doc Mallagan zjistí zvýšenou produkci vajíček u zabité samice. Jorna Breiskoll se postaví tradicionalistovi St. Vainovi, než stačí zabránit odstranění zdechliny (PR 1001)

295 NGL

Terra-Info vyhlašuje, že metagrav jde do sériové výroby a že bude brzy vestavěn do BÁZE; k tomu dojde ale až za deset let (PR 1033)

297 NGL

Na Lofssogu narozen Neiradyr (PR 1277)