2940 - 2949

2940

Arno Kalup a Rhodan diskutují o možnosti bezparadoxního časového transmiteru (PR 932)

17. listopadu

Definitivní "rozplynutí" Arno Kalupa; Deighton ohlašuje, že Sluneční soustava bude v budoucnu chráněna paratronovým štítem (Sol 3). ID přijímá Arno Kalupa do sebe (PR 1993)

18. listopadu

Waringer navštíví hrob Suzan Betty Rhodan-Waringerové a zažije vizi (Sol 3)

2942

Šedý impulz z negasféry pronikne do Norgan-Turu a zasáhne planetu Kartlebec. Sikr je znovu varován; Khrat ale mlčí (T 281)

2944

Ruppet je znovuobjeven explorerskou lodí (T 407)

2945

Na Size narozen Jos Timbor (T 151)

Aktuální data:
22.9.2021
1566 před NGL
8. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459479.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!