2520 - 2529

kolem roku 2520

Wolcion: Squooner mutuje na mírumilovnou bytost. Sperco zvažuje, že ho propustí ze služby, nechá ale pro něj vyvinout ochranný oblek (Atlanův román 353)

srpen 2520

Explorer objevuje Kvasar 3C744. O dva týdny později je pozorována vejcovitá kosmická loď (T 93)

říjen 2520

Atlan letí na akci do Malého Magellanova mračna (T 93)

listopad 2520

THEBEN s Rhodanem na palubě zkoumá Kvasar 3C744 a mizí. EX-9561 informuje Bullyho, který se spojuje s Yokish Kendallem a Beta Khoor Loganem. Současně se dozví Telem Poswik Burian, Quanto Burke a Vurlason Garfield o Rhodanově zmizení a odlétá ke Kvasaru s LUNA CLAN. Loď USO TAT ORKH objevuje druhý Kvasar; Tekener je informován. Garfield vytvoří průchod k 6-D úrovni a objeví Rhodana na Orkusu. Jedenáct explorerů pod velením Marcuse Claye začíná z průzkumem 3C744. Je objeven třetí Quasar; koloniální planeta Southrly je zničena. Je nalezana imperiální loď Antiů; Logan a Kendall letí v masce na Trakarat a s pomocí Khors Mutrena objeví manipulace Antie Larthen Satha. Rhodan a děti Vurly jsou zachyceny v paralelním světě, ale Garfield je opět přivede zpět; setkání s Nadorem a Tengri Lethosem (T 93)

pomocný člun z ERNESTO HOFFMANN II (původní rok 2488 a 46‘512 př.n.l.) se materializuje nad Passou (T 261)

Naupaum: Yuloc Torytrae vstupuje jako Ceynach-lovec do služby vlády z Yaanzaru (PR 628)

na Argonautu narozen Erias Anjago (T 85)

2523

Stardust Meyser umírá na Refuge, Lashron Berghes je poslední přeživší; své vědomí přenese do pozitroniky (T 69)

2525

administrátoři Orif Anjago (argon-aut), Boris Nicholon (Pandora), Agathus Toreo (Vandan), Emrich Aschuid (Weithaus), Julian Takomba (Kurjesch) a Arthur Sillo (Doomill) žádají oddělení svých světů ze Solárního impéria; žádost je odmítnuta (T 85)

křátce před pokusem o převrat na Argonautu předá Anjago svého syna Eriase Gatasanovi Zerczanovi (T 85)

Orif Anjaho přelstí při převratu na Argonautu svou smrt; Charlotte Ames z něj udělá kyborga. Přijímá jméno Satan (T 85)

Charlotte Ames zachrání Gorgona Gruuna před Satanovou epidemií a udělá z něj kyborga (T 85)

20. srpna 2525

na Doomillu rozpustí Arthur Silo poněm nazvaný ochranný pakt (T 85)

9. ledna 2528

Guy Nelson a George přistávají s PALL na Marsu. Potkají Yokishe Kendalla a odeberou se s ním zpět do svého původního roku 2555 (T 103)

2529

Rezzo Kurdan začíná svou diplomatickou kariéru v diplomatické zahraniční sluzbě (T 85)

syn Dabrify vede první kolonizaci systému Normon a jeho 2. planety Nosmo (C)

Aktuální data:
4.8.2021
1566 před NGL
2. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459430.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!