Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 2407 - 2409
hledat

2407

Larsat-Orn je odstraněn agentem CV (Atlanův román 3)

2. ledna 2407

Tekener se usazuje na RE-55 (Atlanův román 2)

5. ledna 2407

CV odveze jeden transfomační kanón z RE-55 (Atlanův román 2)

uprostřed února 2407

Condos Vasac obdrží zprávu o zkouškách kombi-trans paprskometu na Sokahu (Atlanův román 6)

1. února 2407

na Lepsu je poprvé testován transformační kanón CV (Atlanův román 2)

3. února 2407

při druhém testování je transformační dělo zničeno (Atlanův román 2)

5. února 2407

Kennonova protéza je dokončena, je do ní umístěn jeho mozek. Operaci provede Tycho Braynzer a Klabis Tchun (Atlanův román 2, T 396)

8. února 2407

Gelo Raztar odevzdává posudek o Trant Amoys (Atlanův román 33)

1. března 2407

Atlan, Mercant a Rhodan se dozvídají o znizení Josepe Arltinose (Atlanův román 3)

3. března 2407

Kennon a Tekener startují se SPACELADY (Jarl Sontrack) na Lepso. SWD zprostí obvinění Tekenera před terranským velitelem V'n Ifachem. Urbta-Noce kontaktuje Tekenera. Základna CV je zničena USO; SPACELADY je zničena, Arltino je osvobozen (Atlanův román 3)

10. března 2407

agenti CV se pokusí unést Suzan a Michaela Rhodanovi (Atlanův román 4)

uprostřed dubna 2407

GALVANI je přinucen přistát na Sokahu (Atlanův román 6)

5. dubna 2407

je předstírán únost Mory Abro II (Shana Markon) (Atlanův román 4)

8. dubna 2407

pět tefrodských vědců je Kennonem infikováno viry zapomění (Atlanův román 4)

18. dubna 2407

Tekener, Kennon a Shana Markon naráží na GOLO-bílý. Veletelem základny je Baars z Athoniru (Atlanův román 5)

19. dubna 2407

je odhaleno infikování pěti Tefrodů (Atlanův román 5)

20. dubna 2407

Tekener je vyslán na Tahun, aby získal lék (Atlanův román 5)

22. dubna 2407

Tekener dosahuje Tahunu (Atlanův román 5). Zalym Grusynski přilétá na Terru (J5/Hoffmann).

23. dubna 2407

Tekener opuští Tahun (Atlanův román 5)

24. dubna 2407

Tekener se opět vydává na GOLO-bílý (Atlanův román 5)

25. dubna 2407

Shana Markon je objevena. Při následném boji je zastřelena. Baars z Athoniru zabije Urbta-Noce kvůli ztrátě svého Jüylghose. Akonané a Pozemšťané opuštějí základnu (Atlanův román 5)

počátek května 2407

Condos Vasac podniká velký útok proti konkurenčnímu syndikátu. Mivadský kruh v M-13 je zcela rozdrcen (Atlanův román 6)

2. května 2407

Gucky potkává Ypendora Gruynskiho (J5/Hoffmann)

15. května 2407

na Marsu jsou Tekener a Kennon znovu kontaktováni Condos Vasacem, skrze Maureen Adlosa (Atlanův román 6)

20. května 2407

na Sokahu potkává Tekener a Kennon Baarse a Athoniru a Gilrun Havenorg. Pronikají na GALVANI. Sektávají se s í s Clara Teschtschinowa, Hainz Kerlack a Kenji Asuku (Atlanův román 6). Estran-Kalat, velitel SARN-Esos, zastřelí Baarse z Athoniru (Atlanův román 7)

22. května 2407

GALVANI dokončuje operaci Úspěšný výbuch. Estran-Kalat zabíjí Gilrun Havenorg (Atlanův román 7)

červen 2407

kvůli vítězství v soutěži modelů získvává Sons of Light stipendium flotily (T 55)

2. června 2407

Marol Tscharet se stává velitelem na trestanecké planetě Beseler (Atlanův román 8)

15. června 2407

Atlan má proslov před absolventy akademie USO (Atlanův román 14)

červenec 2407

Franklin Kendall ničí při elitní simulaci zkušební stroj a je pochválen plukovníkem Wensleyem (T 55)

3. července 2407

Tekener a Kennon jsou na Marsu odsouzeni k dvaceti letům na trestanecké planetě Beseler (Atlanův román 8)

4. července 2407

psych-tým doráží na Beseler (Verve II) (Atlanův román 8)

8. července 2407

Jake Latur spáchá první pokus o vraždu na Tekenera (Atlanův román 8)

18. července 2407

Trask, Tekener a Kennon prchají s pomocí Condos Vasacu (Teen-Arndt) a Beseleru a jsou převezeni na Baaled; setkání s Ert Wynschem (Atlanův román 8, Atlanův román 9)

počátek srpna 2407

Trask unáší šest vajec Kamuca z Birthplace (Atlanův román 9)

11. srpna 2407

vychází na jevo, že vejce Kamuca jsou jen atrapy (Atlanův román 9)

15. srpna 2407

Atlan dostane informace o Lasis; povolává Noira, Sengua, Lloyda, Išibašiho a Kakutu (Atlanův román 10)

16. srpna 2407

Baaling Treat je Bolatzem převezen na Lepso (Atlanův román 10)

17. srpna 2407

Treat se při výslechu Felimurda Kitajem Išibašim dozví přibližné souřadnice Kamucu. Tekener a Kennon jsou Teen-Arndtem převezeni na Kamuc (Atlanův román 10)

18. srpna 2407

Kennon zabijí Traska a Teen-Arndt; Tekener zahajuje jednání s Kamucy (Atlanův román 10)

27. srpna 2407

Clara Teschtschinowa je opět "nalezena" (Atlanův román 11)

28. srpna 2407

Teschtschinowa je odvezena z Aprasu (Atlanův román 11)

asi září 2407

Walty Klackton je při akci na Hothouse sploknut Saurierem a krátce na to opět vyplivnut. Nemířenou střelou z termometu zabije nejen šéfa špionážního kruhu, ale zachrání ještě Atlanovi život (Atlanův román 26, T 205)

2. září 2407

Tekener a Keenon jsou rehabilitováni (Atlanův román 11)

30. září 2407

Trant Amoys nechává posoudit Vant Russa protokol (Atlanův román 33)

říjen 2407

Walty Klackton onemocní virem Metamo (Atlanův román 26)

1. října 2407

Ehret Jammun posílá Tekenera a Kennona na Terru (Atlanův román 12)

8. října 2407

při atentátu je Tekener těžce raněn Marshallem a Noirem (Atlanův román 12)

10. října 2407

Nyron Asylatu páchá z pověření řdící centrály Condos Vasacu druhý atentát na Tekenera (Atlanův román 12)

18. října 2407

Tekener je převezen na Tahun (Atlanův román 12)

20. října 2407

Tekener je propuštěn jako zdravý (Atlanův román 13)

29. října 2407

specialista USO kapitán Hoshe Magimsh se transmiterem přesouvá z Lepsa na Kasyman. Stává se obětí transmiterové pasti a krátce po transportu umírá. Atlan vysílá Tekenera a Kennona na Kasyman (Atlanův román 13)

1. listopadu 2407

Tekener a Kennon dosahují Lepsa (Atlanův román 13)

2. listopadu 2407

Tschen Bahark konfrontuje psycho tým s tvrzením, že je asi plně neinformoval o své identitě (Atlanův román 13)

4. listopadu 2407

Tekener a Kennon ukradnou s pomocí Haahl A-1, Hog Maylika a Ramo Basdro Baharka podklady z centrální banky Lepsa. Z podkladů vyplívá, že vládci Condos Vasacu jsou extragalaktikové (Atlanův román 13)

5. listopadu 2407

na Sergschema padne další agent USO (Swanson) za oběť transmiterové pasti (Atlanův román 14)

8. listopadu 2407

Tekener, Kennon, Maylika a Basdro obdržují od Tschen Bahark upozornění na planetu Bara-Tonari (Gaktschem III). Objevují tam pancéřové vozidlo Grossartů a převezmou nad ním kontrolu (Atlanův román 14)

28. listopadu 2407

Monty Stuep obváží Kamla Romo za Sigy a dostane se do trasmiterové pasti Condos Vasacu (Atlanův román 15)

prosinec 2407

specialista USO Crina Honyko zachraňuje Hal-Kat-To z nesnází. Oba jsou později zatčeni Condos Vasacem (Atlanův román 38)

je zřízena základna flotily Jelly-City na New Luna (Jellico II) (380-L)

po několika neúspěších projektu Positrel pověřuje Adams Jean-Pierra Marata a Rogera McKaye vyšetřováním na Homy. Marat poznává Jovilla Thusa; on a McKay objeví vliv blaha, krátce na to opustí planetu (T 65)

sňatek Jean-Pierre Marata s Jovilla Thusa (T 65)

Altaira Nemeth a její muž zakládají z pověření Iseka Katimara školu atentátníků (Atlanův román 44)

Xtyl Mardan Gurm provádí misi USO na Dorsecu (Atlanův román 45)

agent SolAbu Daniel O'Banyon je nasazen na Lepso (T 352)

na Zemi narozen Tschai (Čaj) Kulu (PR 338)

narozen Sherman Ravage (T 51)

1. prosince 2407

Tekener a Kennon narazí nad Lepsem na SEKTEST-40 (Atlanův román 15)

uprostřed prosince 2407

Tekener, Kennon a Stuep se dostávají na Kukuyla (Abschobra III). Anti Moint Celebrim vyslíchá Stuepa. Romo sabotuje emoční sondu. Uvolněné 5-D-impulsy přinutá Grossarty k útěku z Kukuyla (Atlanův román 16)

23. prosince 2407

Tekener, Kennon a Stuep jsou převezeni na Umshyr (Netse-Tana II) (Atlanův román 17)

26. prosince 2407

kontakt s Cloydy a Currucy. Specialisté USO předstírají smrt (Atlanův román 17)

2408

soustava Sempron v hvězdokupě Plejády je osídlena Pozemšťany (PR 330)

Talossaova rekonvalescence je ukončena; vyvíjí dobývačné plány. Zásah proti systému Tarlora je zatím nemožný. Soustřeďuje se na Gharzil (T 402)

sbor mutantů provede PACETu citlivý úder; musejí se stáhnout ze středu Solárního impéria (T 415)

narozena Eileen Dacran (PR 365)

v Afgánistánu narozen Ambros Sulihac (PR 374)

leden 2408

Walty Klackton je propuštěn jako zdravý a nastupuje dovolenou na Rustoneru (Vega XIV) (Atlanův román 26)

počátek ledna 2408

čtyři specialisté USO dosahují UKLA-T1 (Atlanův román 18)

17. ledna 2408

zrádce Alak Kyraz je zabit Antiem Sawab Muskalonem. Muskalon, čtyři Grossarti a specialisté USO prochají z Umshyru, poté co svaz USO pod velením admirála Molo Khana přiletí k planetě, a jsou přeneseni na Phynokh (Atlanův román 18, Atlanův román 19)

21. ledna - 28. ledna 2408

čtyři Grossartové jsou eskortováni ze ZONT-1 na Zentratom. Muskalon je popraven. Kennon ničí Zentratom, řídící místo pro všechny transmiterové pasi. Specialisté USO prchají na ZONT-1 (Atlanův román 20)

1. února 2408

specialisté dosahují Cronotu. Narážejí na Rockando Daynamara (Atlanův román 21)

3. února 2408

Daynamar ničí náboženské město Antiů (Atlanův román 21)

6. února 2408

specialisté a Daynamar procházejí podsvětím Cronotu; Datnamar zabíjí mutovaného bažinatého bělavce Crenioca (Atlanův román 22)

14. února 2408

Anga Tanga dělá zápis do deníku o Trant Amoysovi (Atlanův román 33)

polovina až konec února 2408

Tekener je infikován Metavirem I. Kennon letí na Tahun; tam je vytvořen protijed (Atlanův román 23)

5. března 2408

Kennon se vrací zpět s protijedem na Cronot; Tekener je uzdraven (Atlanův román 23)

8. března 2408

specialisté startují s TARMAT (Tarvu z Nyklatu) z Cronotu. Posádka je infikována Kamla Romo (Atlanův román 24)

12. března 2408

svaz USO útočí na TARMAT (Atlanův román 24)

28. března 2408

při bleskové akci jsou Tekener a Kennon osvobozeni (Atlanův román 25)

1. dubna 2408

MARSQUEEN odlétá na Lepso (Atlanův román 25)

3. dubna 2408

Rik Botarr dodává posudek a Trant Amoys (Atlanův román 33)

6. dubna 2408

Tekener a Kennon přistávají na Lepsu. O něco později přistane na Lepsu OLACA a zavleče tam Metamo-mor II (Atlanův román 25)

10. dubna 2408

od Skokana Olac Kretsta se psycho-tým dozví souřadnice Heyscalu (Gon-Tabara III) (Atlanův román 25)

15. dubna 2408

Walty Klackton a Annemy Traphunter startují s Kamla Romo z Quintova centra na Heyscal, kam 20. dubna dorazí (Atlanův román 26)

22. dubna 2408

Klackton objevuje Heyscalské Arasy (Atlanův román 26)

23. dubna 2408

je vyvinut protijed pro Metavirus II (Atlanův román 26)

3. května 2408

Tschen Bahark je zabit (Atlanův román 27)

10. května 2408

Tekener a Kennon vraha - robota - najdou a zničí ho (Atlanův román 27)

12. května 2408

Tekener a Kennon jsou uneseni SWD (Atlanův román 27)

15. května 2408

Tekener a Kennon jsou na SHOTAN-TA odvezeni z Lepsa (Atlanův román 27). Protijed proti Metamo-moru II je na Lepsu rozdělen. Rubber Corteen a Noah-Noah startují z USO-98 na Occan, jedinou planetu slunce Oc (Atlanův román 28)

16. května 2408

Corteen a Noah-Noah objevují ducha písku a opuštěnou stanici Grossartů (Atlanův román 28)

18. května 2408

Corteen a Noah-Noah jsou odvezeni z Occanu (Atlanův román 28)

26. května 2408

Tekener je donucen Leafan Ontorem, aby použil hyperpast proti dopravní lodi MONIAK YANCEY. Kennon se vzdává své kamufláže Rabal Tradina a s pomocí Te po Tam a Suzan Aiyk osvobodí loď z hyperprostoru (Atlanův román 29)

28. května 2408

Corteen a Noah-Noah se s pomocí Tekenera osvobodí ze základny CV na Malisia (Kleithofen IV); Ontor umírá (Atlanův román 30)

konec června 2408

Kennon přijímá roli Lorb Weytchena. Je odvezen agentem CV na Spoonerman a přenesen na palubu HISTOMON (Traeka z Phuulsu). Siganský křižník BISPALO (Trant Amoys) zahajuje pronásledování (Atlanův román 32)

1. června 2408

Gelo Raztar dostává posudek od Vant Russo (Atlanův román 33)

3. června 2408

agenti Condos Vasacu unesou Laan Turesku (T 197)

12. června 2408

na Quintově centru se Kennon zhroutí. Pátrací skupina pod velením Dr. Miana Varese objevují Man's World (Atlanův román 31)

13. června 2408

Kennonova neuróza opět propukne. Prchá na Blind Man's World. Sisera Mangassar ho uklidní (Atlanův román 31)

počátek července 2408

BISPALO je nad Porsto-Pana (Sherak-Lano) sestřeleno, jen málokteří členové posádky přežijí, mezi nimi Trant Amoys, Gelo Razlar a Vant Russo (Atlanův román 33)

1. července - 5. července 2408

na Maahkoře je objevena spolupráce mezi odpadlými Maahky a CV z Lepsa, přičemž je Tainu-Ti-Hoa zabit agentem CV Greka 2135; ten je zastřelen Tekenerem. Grek 2113 opuští s Tekenerem Maahkoru (Atlanův román 36)

3. července 2408

Tukesku s vymytým mozkem unese RAWANA a s ní i Hyperinmestron (T 197)

13. července 2408

posádka HISTOMONu objeví stopy Siganců (Atlanův román 34)

15. července 2408

Russo umírá. Razlar a Amoys jsou Kennonem a Kamla Romo zachráněni. Konnon potkává Aykala z Trokhu (Atlanův román 34)

20. července 2408

loď Grossartů je přepadena Skokany a zřítí se na Porsto-Pana. Město CV Humarra s 500‘000 obyvateli je zničeno; Aykala a Trokhu umírá (Atlanův román 35). Při pronásledování posledních tří Grossartů Gerzschko-1, Gerzschko-37 a Gerzschko-101 umírá Razlar. Dva Grossartové přijdou rovněž o život, Kennon posledního, Gerzschko-1, zatýká. IMPERATOR přiváží Grossarta, Kennona, Romo a Amoyse na Quintovo centrum (Atlanův román 35)

26. července 2408

Tukesku je se ztrátou paměti nalezen Haahlem A-1 na Lepsu a vyslechnut USO (T 197)

28. července 2408

Rhodan, Gucky, Marshall, Marten, Noir, Sengu a Išibaši dosahují Quintova centra. Mutanti začínají s výslechem Gerzschka-1, který se jmenuje z Baralothu, nemocničního světa Grossartů (Atlanův román 36)

29. července 2408

Tekener a Tainu-Ti Hoaa letí na Maahkoru (Atlanův román 36)

31. července 2408

dosahují Maahkory (Atlanův román 36)

14. srpna 2408

rozhovor mezi Atlanem, Rhodanem, Mercantem, Kalupem, Lemy Dangerem a Melbarem Kasomem (T 197)

16. srpna 2408

Kasom a Danger odlétají s LETATZ III na Lepso. Agent CV Unthar z Kantrosu odváží Kasoma (a Dangera) do stanice SEKTEST-23 na Huuyhnertu (T 197)

18. srpna 2408

Kasomův převlek je odhalen při ničení Hyperinmestronu. S pomocí Antie Kalos-Rotana (specialista USO) mohou i s Dangerem uniknout; Kasomova paměť je blokována vedením CV (T 197)

22. srpna 2408

Gerzschko-1 umírá (Atlanův román 37)

29. srpna 2408

Kennon, Big Ben Special, Bourla Ghokomi, Grek 2113 v masce Grezschka-1 a Atlan přilétají na Porsto-Pana (Atlanův román 37).

konec září 2408

Kennon s Crina Honyko, Hal-Kat-To a další prchají z BIRATAC-TAN, která je krátce na to zničena (Atlanův román 38)

2. září 2408

NARAS odváží Tekener a Grek 2113 z Porsto-Pana na Baraloth. Tam je Grek 2113 zabit. Kennon se dostává na BIRASTAC-TAN (Dyzka z Trokhu) (Atlanův román 37)

konec října 2408

na Campopasu jsou Tekener, Kennon a Hal-Kat-To bezvýsledně převzaty kůžemi Grossartů. Big Ben Special je kontaktován Muyscha. Město Grossartů je zničeno. Big Ben Special a Hal-Kat-To zůstávají jako velvyslanci na Campopasu (Atlanův román 40)

21. října 2408

při snaze odvést pozornost je POSTAR zničen. Atlan, Tekener, Kennon, Big Ben Special a Hal-Kat-To letí na Baraloth. Pět specialistů USO je od tamtud odvezeno (Atlanův román 39)

24. října 2408

v masce pomocných sil CV se Tekener, Kennon a Hal-Kat-To infiltrují k Grossatům a jsou převezeni na Campopasu (Atlanův román 39)

28. října 2408

Rhodan a Atlan společně útočí proti systému Hydra, kde je druhá nejdůležitější základna Condos Vasacu (Atlanův román 41)

3. prosince 2408

flotila USO, Solárního impéria a Maahků se shromáždí před systémem Hydra (Atlanův román 41)

6. prosince 2408

systém Hydra je dobyt; transmiterové spojení s hlavním systémem zůstává neprozkoumané (kvůli vražednému zapojení) (Atlanův román 41)

10. prosince 2408

vražedné zapojení Grossartů je zničeno (Atlanův román 42)

12. prosince 2408

Atlan, Tekener a Kennon se v masce přenesou transmiterem na Llgorak (Gervi-Taran II) (Atlanův román 42)

18. prosince 2408

Rhodan útočí na Llgorak. Tekener, Kennon a Atlan odlétají na kosmické lodi CV (Atlanův román 42)

22. prosince 2408

Tekener, Kennon a Atlan jsou oklikou odvezeni na Rhaytr-Ozy (Gervi-Taran I) (Atlanův román 43)

23. prosince 2408

tito tři prchají přes mentálnímu působení krystalových zdí ze svých příbytků (Atlanův román 43)

25. prosince 2408

Rhodan zachycuje Kennonův signál. 120 velkých bojových lodí Maahků ničí Llgorak a Rhaytr-Ozy. Tím je zničeno vysoké vedení Condos Vasacu (Atlanův román 43)

březen 2409

louky Willyů a Posbiů jsou na Pharadisa infikovány hvězdnými lotosy (T 114)

24. června 2409

hoteliér Hagbur Raiz-Selase je na Vussagonu zavražděn (Atlanův román 44)

25. června 2409

Tekener a Kennon končí svou dovolenou. Jsou nasezeni proti škole atentátníků (Atlanův román 44)

červenec 2409

centrální plazma žádá Rhodana o pomoc na Posbijské planetě Pharadisa; vysílá EXZENTRIK (T 114)

1. července 2409

Tekener a Kennon zatýkají Altaira Nemeth; ta krátce na to páchá sebevraždu (Atlanův román 44)

uprostřed srpna 2409

prospektor Erone Crathos je na Hemalu zavražděn. Tři specialisté USO, mezi nimi Mardan Gurm, umírají na Hemalu kvůli Hemalskému moru vyvolaného na příkaz Iseka Katimara. Tekener a Kennon ničí základnu Cystoborských atentátníků (Atlanův román 45)

září 2409

Gataský pirát Stenzac zajímá Spander (T 72)

15. září 2409

Yalo Patser se vydává po stopách KRATA. Při porušení předpisů USO je při hrách na temném měsící Kratamonu zabit (Atlanův román 46, Atlanův román 47)

20. září 2409

Tekener, Kennon a Big Ben Special jsou nasezeni na Khaza (Atlanův román 47)

27. září 2409

Kangos Taefdu Raiz-Selase je z rozkazu Katimara zavražděn na Marsu (Atlanův román 47)

říjen 2409

Mory Abro je na Plophosu ovlivněna hvězdnými lotosy (T 114)

2. října 2409

Kennon zaměřuje vysílání aktivátoru buněk z Khaza (Atlanův román 47)

12. října 2409

Tekener, Kennon a Big Ben se v přestrojení vydávají na pouť k ostrovu temného měsíce (Atlanův román 48)

21. října 2409

flotila se dostává k Tsunami (Atlanův román 48)

22. října 2409

poutnící jsou zachyceni ponorkou a převezeni na ostrov (Atlanův román 49)

24. října 2409

pod ostrovem vybuchne sopka. Tekener objevuje aktivátor buněk a bere si ho. Prchá ze základny KRATA. Kennon a Big Ben ho následují. Katimara umírá při explozi (Atlanův román 49)

29. října 2409

Atlan doráží na Khaza (Atlanův román 49)

31. října 2409

Tekener se představuje Atlanovi (Atlanův román 49)

listopad 2409

Stan Szypinski vstupuje do Solární flotily (PR 359)

na Krata si Atlan v přítomnosti Tekenera vzpomene na plavbu s Magellanem (T 98)

EXZENTRIK odlétá z Posbijské planety Pharadisa na Florina; posádka mizí (T 114)

prosinec 2409

narozen Finn Caolcrod (T 51)

v severní Americe narozen Swendar Rietzel (PR 339)

narozen Inger Javelin (T 51)