Špitoky

z Databáze Multiversa
v kosmonautické hantýrce se tak říkalo generátorům pro neutralizátory přítlaku a antigravové projektory, které stabilizovaly vnější plášť kulovité lodi.