svazek 1547

Arndt Ellmer

Sabotage auf Terra

Sabotáž na Zemi

vydáno: 1991    
čas děje: 1171 NGL = 4758
Perry Rhodan 1547 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Kantorův tým ve Waringerově budově - skupina October '69 udeří
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Myles Kantor - mladý vědec se pokusí zjistit souřadnice Poutníka

Enza Mansoor - Kantorova matka

Kallia Nedrun, Derivoor Ken a Njels Bohannon - členové Kantorova týmu

Peterez, Gaylord Exepuis a Terwela Grodenor - členové opoziční skupiny

V říjnu 1171 NGL uveřejní na Zemi1) Gaylord Exepuis jako zástupce skupiny, která si říká October '69, petici, podle které nemá mít žádný člověk privilegium nesmrtelnosti.

Mezitím se Myles Kantor a Enza Mansoor se svým vědeckým týmem, ke kterému jako důležitá spolupracovnice patří mladá Kallia Nedrun, snaží metodami pětidimenzionální matematiky z dosavadních pozorování Poutníka a jeho paralelních existencí2) a z materializací z umělého světa pocházejících artefaktů (inteligenční stroj z Punamu3), mezitím jako forma fyziotronu4) identifikovaný Přání-plnící-recyklátor z Palpyronu5), nebeský kus6) a Colt Peacemaker7)) vypočítat data dráhy domovského světa ID. Poselství zaznamenané SERUNEM Leny Crispin3) v inteligenčním stroji »Najdeš světlo, když tvůj duch bude odpovídat vyššímu řádu. Pokud o našem světle víš, tak hledej toho, od koho to víš. Jen jedinec se diví strojům vědění - přišel v poslední době, pro mě jen sekundy. Najdi ho a zeptej se ho! Jestliže k němu chceš jít, tak jdi dolů do hrobky světla, ale nepřicházej bez vědomostech o jeho osobě. Budeš tázán na jeho jméno.«, které věrně odpovídá indiciím z řešení Galaktické hádanky8), a na Sorbatu zachycená rádiová zpráva9) zřejmě naznačují, že ID chce Terrancům dát stopu. Zejména objev Coltu Peacemakeru je interpretováno jako speciální volání o pomoc nesmrtelného na Perryho Rhodana. Jeho význam je zdůrazněn zkoumáním strangeness, která ukazují, že on, stejně jako »nebeský kus«, pochází z pravé planety Poutník.

Bádání je opakovaně sabotováno. Kantor nakonec pozná, že fyzik Njels Bohannon, který s October '69 sympatizuje a je naplněn nenávistí na Kantorovu pozici, je pachatelem. Když Bohannon nakonec na Kantora vystřelí, zasáhne sice jen jeho nohy, ale obě se kvůli těžkým lézám už nedají lékařsky zachránit. Fyzik prchne, může být ale díky energickému nasazení Enzy Mansoor zatčen.