svazek 147

Hans Kneifel

Flucht der Androiden

Útěk androidů

Romány 147 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Stvoření z umělé planety Poutník se objeví na Zemi - a Osamělý v čase se stává vykonavatelem
z Databáze Multiversa
ID, podivná duchovní bytost z planety Poutník, se dostane na Zemi a připraví Atlanovi, spícímu v podmořské kopuli, strašlivé procitnutí. Arkonidan se má vydat na lov cizinců, kteří přišli na Zem, aby si podrobili lidstvo