svazek 1945

Robert Feldhoff

Krisenfall Robinson

Případ Robinson

vydáno: 1.12.1998    
čas děje: 1290 NGL = 4877
Perry Rhodan 1945 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Ilustrace:
Perry Rhodan 1945 (Ilustrace 1)

Tess Qumisha a Benjameen z Jacinty neobjeví žádného dalšího Foota v Alašanu. Zatímco Perry Rhodan staruje s GOOD HOPE III na Century1), vynoří se na okraji soustavy Thorrtimer nakrátko špionážní sonda Džerrské tlupy Taky Hossose2), a Alašan se připravuje na krizový případ Robinson3).

Nakenec se 22. června 1290 NGL materializuje TUROFECS, sedmnáct kilometrů vysoký a u základny šest kilometrů široký krad Hossosovi tlupy. TUROFECS je sice největší ze všech Džerrských hradů, ale ve srovnání s GOUŠARANem4) je technologicky zaostalý. S pomocí supertechniky Alašanu, o které mu podal zprávu Foot Saewena, který již dávno pochopil, že při své poslední návštěve systému Thorrtimer padnul na lep holografickému triku5), který jeho tlupu zahnal.

Gia de Moleon dá okamžitě příkaz pro třináct Robinson-platform, aby se rozdělili nad Alašanem, který se mezitím umístil do krytů. Čtyřicet metrů dlouhé, třicet široké a patnáct vysoké platformy jsou vybaveny impulzním pohonem a slouží jako nosiče transformačních děl. Velitelem Robinsonské eskadry je Don Kerk'radian, dvojče Chriztophera Kerk'radiana, stavitele platforem. Stendal Navajo chce vyjednávat se Džerry, ale ačkoliv je jí jako starosta nadřízený, převezme Gia de Moleon vrchní velení a nasadí vojenskou rozvědku proti invazorům. Dálkově řízených se padesát pět bez pilotních lodí Poulonsovy hordy6) zahalí do ochranného štítu a začnou střílet na třicet osm bolidů, které poslal hrad TUROFECS. Džerro Taka Hossos je nucen Pouloneovi lodě, které chtěl původně ukrást, sestřelit. Z Alašanu vystartuje torpédo Virtuálního Imager, který ve vesmíru vytvoří množství virtuálních obrazů, a Džerrové věří, že jsou náhle obklopeni tisíci malými kosmickými tělesy. Zároveň začnou Robinsonské platformy střílet transformačními děly na bolidy Hossosovi tlupy. První loď padne za oběť Serofen Gazaru, dřívějšímu veliteli HREPPERu.

V Alašanu přemůže Stendal Navajo svoje rozhořčení proti postupu Gii de Moleon a začíná si uvědomovat, že SPL-šéfová měla správné rozhodnutí. Krátce na to rozhodnou se starým Prospektorem nasadit pět set primitivních stíhaček, které postavili ve spolupráci s Thorrimery a které disponují namontovanými termokanóny. Na vlastní pěst obsadí Tess Qumisha a Benjameen z Jacinty jednu stíhačku, kterou žertovně nazvou »Kamikaze-Bomber«. Mezitím připraví Chriztopher Kerk'radian další čtrnáctou Robinson-platformu. Ačkoli v rozporu se svým bratrem není žádný odvážlivec, startuje se svým mužstvem na Robinson-14 a zasáhne do bitvy proti Džerrům.

Když mu už zbývá jen patnáct vlastních lodí a OUFFA proti jeho příkazu střílela na jednu alašanskou malou kosmickou loď a při tom setstřelila Robnson-5, usoudí Taka Hossos, že většina zaměřených odrazů byly jen klamy a nebezpečné zbraně Alašanů nejsou v Pouloneho bolidech, ale že jsou nainstalovány do malých plošin. Džerrové sice sestřeli tři další Robinsony, ale brzy poté ztratí poslední svůj vlastní bolid. Také lodě Pouloneho tlupy jsou všechny zničeny. Pět set malých kosmických lodí Džerrů zaútočí nyní na zbývající plošiny a Gia de Moleon nechá odstartovat Kamikaze-bombardéry, kterých je kvůli nedostatku pilotů obsazeno jen 360. Ve vysoce ztrátovém boji jsou sice čluny invazorů zničeny, ale nyní začíná hrad TUROFECS přistávat na Alašan. Robinsonské plošiny zaútočí na obrovskou kosmickou loď, ale teprve až Robinson-14 odpálí z bezprostřední blízkosti gigatunovou bombu, hrad detonuje. Jeho výbuch roztrhá i plošinu Chriztopher Kerk'radiana.

Jen sedm ze čtrnácti Robinson-plošin přežilo bitvu o Alašan. Z 360 štíhaček jich bylo 124 sestřeleno, 82 zcela zničeno. Don Kerk'radian a Stendal Navajo přistanou zdraví, Tess Qumisha a Benjameen z Jacinty utpěli sice zranění, ale přežili7).