svazek 1940

Arndt Ellmer

Tanz Träumer

Tanec Snílků

vydáno: 27.10.1998    
čas děje: 1290 NGL = 4877
Perry Rhodan 1940 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa

Díky přechodné apatii, kterou přineslo Rawwenům vynoření Guu'Nevever na INTURA-TAR, aktivuje se v lodi sebedestrukční automatika, ale Gucky tuto funkci v poslední sekundě vypne. Bratr Jii'Nevever pozvolna získává zpět své schopnosti a působí uklidňujícím vlivem na posádku chrámové lodi. I přes hrozbu lávy vulkánu se podaří Icho Tolotovi, Julianu Tifflorovi a Guckymu demontovat Tronizátor a přivést ho na INTURA-TAR. Bude upevněn na trup stometrového pomocného člunu TAR-MAN. 1. července 1290 NGL odstartují tři galaktikové s chrámovou lodí ke zpátečnímu letu na Na'Call.

Michael Rhodan mezitím na jediné planetě slunce Ra'Call vybudoval zatím nejdůležitější základnu a shromáždil zde flotilu, která má zaútočit na Mléčnou dráhu. Sice výrobní zařízení na Ankorumu1) nepřetržitě budují nové lodě, ale je stále obtížnější nalézt vhodné mužstvo, zvláště, když má být v šesti nebo osmi týdnech připraveno pět až šest tisíc křížových lodí pro invazi do Mléčné dráhy. Nevysvětlitelný sabotážní akt ale poplete Michaela Rhodana a jeho zástupce Rawwena Vorgen-Atta. Teprve když při inspekci RANN-TOL bude spáchán atentát na generála Snílky, pozná Vorgen-Atta, že posádky lodí pocházející z planety Gunaj, jsou kvůli genetickým změnám odolné na sny Jii'Nevever.

Když INTURA-TAR dosáhne systému Ra'Call, vyšle proti ní Michael Rhodan dvanáct křížových lodí s komandem. Guu'Nevever udrží posádky v odstupu a opatrně vstoupí do kontaktu se svou sestrou, která se zdržuje na Na'Call a na neočekávaný návrat svého bratra reaguje nejdříve skepticky. Nakonec teleportuje Snílek na ostrov Ace-Kyper, z něhož Michael Rhodan Na'Call před časem deportoval na pevninu. Gucky, který se stane telepatickým svědkem kontaktu obou Nevever-entit, následuje Snílka a zažije, jak se Guu' a Jii'Nevever k sobě v Tronium-Azintovém paláci k sobě při tanci přiblíží, aby se spolu stavili, ale jsou neustále od sebe odpuzováni. Rej se změní v mocenský boj, a Jii'Nevever použije mentální kopie, které v mnoha Tronium-Azintových blocích zanechala, aby se zvětšila a svého bratra zcela obalila a přemohla. Gucky zbrkle prchne na INTURA-TAR. Dříve než mohou být překonány impulzy stále silné Jii'Nevever, může se Tifflor, Tolot a myšob dostat s tronizátorem a TAR-MAN do bezpečí.