svazek 1939

H.G. Francis

Auf den Spuren eines Gottes

Na stopě boha

vydáno: 20.10.1998    
čas děje: 1290 NGL = 4877
Perry Rhodan 1939 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Ilustrace:
Perry Rhodan 1939 (Ilustrace 1)

V galaktické centrálním sektoru Puydoru dosáhne INTURA-TAR s Guckym, Icho Tolotem a Julianem Tifflorem1) na palubě červeného slunce Speleyn, jehož jedenáctá planeta, Jupiteru podobný obří svět Smyrno, má být sídlem Yammamihuse. Ke zděšení galaktiků hodlá Yamma-strážce Pezzo-Orr s chrámovou lodí přistát v oblasti fialové skvrny, kde neustále probleskovávají zelené blesky anticyklónů a která se označuje jako »tunel do středu univerza«. Protože jsou pod vlivem drogy Gayam, jsou arroriští knězi laici ke svému osudu zcela lhostejní, ale Šuuk Ensaf Jajjan, které přijala na INTURA-TAR na Farrangu, se podělí s galaktiky o svých pochybách. Vysvětlí, že na loď vstoupil jen proto, aby pokračoval ve vědecké práci Glango Marttana, podle kterého Smyrno disponuje morfovacím polem. Když INTURA-TAR pronikne vodíkově-metanově-čpavkovou atmosférou Smyrna, přiblíží se k ploché, varu podobné bytosti, která neustále mění barvu a z jejíhož předku pramení tykadlovité útvary. Pezzo-Or označí cizí polointeligentního tvora, který může anténovitým trnem na zadním konci zachycovat energii, jako »Strážce Yammamihuse« a jako »božské stvoření«, zatímco Tolot ho chladně nazve Smyrňan. S rostoucím tlakem je tělo Smyrňana stále více stlačováno, proto strážce v rostoucí hloubce se z průměru padesáti metrů scvrknul jen na pět metrů.

Aby zabránil hrozivému pádu, převezme Tolot řízení chrámové lodi a přistane sto kilometrů od původního cíle. Gucky, jehož schopnosti jsou hyperfyzikálním polem potlačovány, věří na přítomnost jednoho velice silného ducha. S pětadvacet metrům dlouhým kluzákem se Pezzo-Orr vydá na cestu, aby oběti pro Yammamihu převezl na místo určené Tronium-Azintem. Kopule, ve které se mají knězi laici odvést, je ale zničená. Bezprostředně než je kluzák spolknutý lávou naplněnou trhlinou, oznámí Ensaf Jajjan, že všichni padnou v duelu dvou bohů, kteří už nechtějí, aby dostali další Tronium-Azint. Kluzák Pezzo-Orra je zničen, ale Yamma-strážce a několik jeho průvodců jsou ale Tifflorem, Guckym a Tolotem zachráněni. Nakonec se dopracují se třemi zbylými kluzáky ke svému cíli, ke stanici, která je uzavřena ve vulkánu. Aby následovali mentální volání o pomoc, teleportuje Gucky do nitra zařízení. Mezitím co Tifflor, Tolot a Rawwenové vstoupí do stanice, objeví myšob energetické pole, které obaluje až dosud nezvěstnou záď lodi INTURA-TAR a pozná, že je to cíl útoku jednoho »boha«, který existuje z inteligentní celistvosti planety Smyrno a Tronium-Azint vidí jako hrozbu. To, že Gucky v sebeobraně střílí na roboty, které tu před dávnými časy Orr-Rawwen zanechal jako strážce svatyně, interpretuje Pezzo-Orr jako zločin, a dojde k boji, který myšob ukončí tím, když na Tolotův pokyn převezme řízení modulů kluzáků. Tři galaktikové vkročí na záď lodi INTURA-TAR a potvrdí se jim podezření, že Yammamihu je identický s Guu'Nevever2). Zároveň pochopí, že Rawweni nepochopili jeho volání o pomoc. Místo toho, aby Tronium-Azint, jehož hyperenergii Tronizátor využívá2), mizel, vytváří se stále nový. Zatímco dezaktivují TA-vytvářeč, osvobodí Tifflor a Tolot Guu'Nevever z jeho vězení. Když se Nevever-entita dozví, jaký vývoj Jii'Nevever zatím nabrala, projeví ihned úmysl, že se s ní spojí a tak jí obrátí k dobru.