svazek 1927

Arndt Ellmer

Legende der Tujokan

Legenda Tujokanů

vydáno: 28.7.1998    
čas děje: 1290 NGL = 4877
Perry Rhodan 1927 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa

S GLIMMERem se dopracuje Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamond, Tautmo Aagenfelt, Nico Knobloch, Trabzon Karett, Monkey a Eismer Störmengord na svět džunglí Tujo, který jako jediná planeta obýhá tmavožluté slunce Tup. Pod těsnou rostlinou pokrývkou nejsou k nalezení žádné zbytky kulovité kosmické lodi. Civilizace Tujokanů vykazuje ale nápadné protiklady. Ačkoliv je tu technologie všeobecně na nízké úrovni a zprávy se tu například předávají systémem zrcadel, které se upevňují na balóny, používají domorodci antigravové kluzáky a disponují mobilními hypervysílači, které jsou očividně terranské konstrukce. Průměrně 2.50 metru velcí Tujokené mají nazelenale třpytící kůži a plovací blány mezi prsty. Na hlavě mají světle červené oči a jejich uši se zužují směrem nahoru. Z rozšiřující se rybí tlamy čný dva páry krátkých ostrých zubů.

Když GLIMMER přistane blízko metropole Haarenkey, jsou Rhodan a jeho průvodci, kteří se i zde vydávají za Logidy, přijmuti místodržitelem Krandolem. Krandol popírá, že by něco věděl o kulovitém křižníku. Ve skutečnosti ale před sto lety dopadl na Tujokan vrak kosmické lodi a oni se od té doby bojí pomsty jeho dřívějších majitelů. Krandol se svých návštěvníků pokusí zbavit dokonce otráveným jídlem, ale senzory SERUNů jeho plán zmaří. Holografické znázornění lidské lebky a v kameném kvádru zobrazený odrazovač tranformačního kanónu, objasní, že jdou po správné stopě, a galaktikové začnou povrch Tujo systematicky prohledávat. V podzemní vědecké kaverně Quottral narazí nakonec Perry Rhodan a Mondra Diamond na deformovaný fragment vnějšího pláště korvety, která kdysi byla pomockým člunem SOL-buňky 1. Mezitím Tautmo Aagenfelt lehovážně odloží svůj SERUN a je Gonsel Przondzu přepaden a unesen. Gonseln je bojovník smrti Tujokanů, kteří jsou už generace trénovaní, aby ve »dni odplaty«, kdy se vrátí majitel kulovitého křižníku, proti němu bojovali s nasazením života. Tujokan požaduje GLIMMER výměnou za své rukojmí, ale Monkey, který se vydá jako neozbrojený vyjednávač do Haarenkay, osvobodí Aagenfelta pomocí schopností svého oxtornského těla, aniž by přitom zabil jediného Tujakonan.

Domorodci, kteří při vyšetřování Aagenfelta objevili, že domnělí tmavě šupinatí Logidové, mají světlou kůži, se nyní zaleknou, a jejich čtyřicet prastarých správců, kteří tvoří vládu Tujokanu, odhalí až doposud skryté vědomosti o původu technických artefaktů. Z jejich zprávy vyplívá, že před sto lety na Tujo přistály černěblanité bytosti, které se nazývali Korrago, aby zde zřídili podzemní základnu1). Když ale při kotlotřesení korveta ztroskotala, opatrovali kosmonauti její vrak, dokud nebyli po roce odvezeni. Zákaz Korragů, zdržovat se po dlouhé generace daleko od kulovité lodi, nakonec přece porušili, aby ho rozebrali a prozkoumali. Od té doby jejich život ale stále ovlivňuje strach z satisfakce Korragů. Zkroušený Krandol ukáže Rhodanovi a jeho průvodcům základnu Korragů, která se skládá ze čtyř zcela prázdných, obdélníkových skladišť, přičemž je každé třicet metrů dlouhé a čtrnáct metrů široké. Toto uspořádání připomene Rhodanovi spontánně staromódní okení kříž.

Po dobu zpátečního letu na Zophengorn poukazuje Eismer Störmengord nato, že v sektoru Century zachycených radiogramech se vyskytoval několikrát pojem »Korrago«. Že ve velkém počítači Kruhu Zophengornu nelze o tomto pojmu nic nalézt, ačkoliv tam Zlatavec své podklady nahrál, dokazuje, že Shabazza má spojence v direktoriu Seizmologů2).