svazek 1150

Kurt Mahr

Die große Vision

Velká vize

vydáno: 1983    
čas děje: 427 NGL = 4014
Perry Rhodan 1150 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Jde o budoucnost - prorok je připraven jí odkrýt
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec se osvědčí jako dobrý herec

Alaska Saedelaere - Perry Rhodanův společník

Arnulf Höchstens - technik BÁZE

Leo Dürk a Velda Zee - jsou pokládáni za mrtvé

Schovkrodon - starý protivník se probudí k novému životu

Womme vydává souřadnice, které se mu materializují ve vědomí, a které mají označovat stanoviště Armadoproroka. Opakovaně ale BÁZE naráží na prázdno, až nakonec objeví 32 kilometrů velký asteroid, který je obklopen energetickým štítem. Z otvoru na povrchu se třpytí rudá záře. Mentální hlas Armadoproroka vysvětluje, že začíná nová epocha, označí Perryho Rhodana jako Upřednostňovaného, vyzve ho, aby k němu přišel a podrobí ho zkoušce. Když se energetický štít ukáže být neprostupným, předstírá Perry Rhodan výbuch hněvu. Poté otevře Armadoprorok ochranný štít, a Rhodan a Alaska Saedelaere přistanou s 80 muži a ženami v deseti pomocných člunech BÁZE na povrchu asteroidu. Zatímco Terranci pronikají skrze mlhou naplněnou šachtou do nitra, zmizí náhle sondážní technik Arnulf Höchstens. rhodan a jeho průvodci objeví Zemi podobnou krajinu, jejíž povrch nevykazuje žádné zakřivení, ačkoliv její velikost může činit jen osmdesát pět kilometrů. Když vybuchne vulkán, pozná Rhodan, že musí vejít do jeho jícnu. Společně se Saedelaerem, Leo Dürkem, palebným důstojníkem BÁZE, a techničkou Veldou Zee se o něco později objeví opět ve vesmíru a vstoupí do kosmické lodi o průměru 20 kilometrů, v jejímž centru narazí potká u osmimetrové Wettnessové nádrže Armadokováře Schovkrodona1). Stříbrný zabije Dürka a Veldu Zee. Ačkoliv jeho zdraví je stále horší, od té doby co se fragment Cappina nachází uvnitř jeho těla, přemůže Saedelaere společně s Rhodanem Armadomontéry Schovkrodona. Rhodanovi je nakonec jasné, že Armadokovář byl jen nedokonalou napodobeninou. Zatímco se projekce, která obsahovala část skutečného vědomí Schovkrodona, rozpouští, ukáže se, že také smrt Leo Dürka a Veldy Zee byla jen iluzí. Rhodan a jeho průvodci vstoupí do další šachty a naraz tam na Höchstena, podle jehož odhadu neuplynul žádný čas od chvíle, kdy se oddělil od ostatních členů úderného oddílu. Společně dorazí pět Terranců do oblasti rozžhavené rudé mlhy v centru asteroidu. Armadoprorok vyzve ale jen Höchstense, aby jako médium vstoupil do jeho říše, a použije ho jako relé, aby Rhodanovi zprostředkoval tři vize, které představují ale jen pravděpodobný obraz budoucnosti.

V první vizi vidí Rhodan, jak je jedna Armadokovárna zničena kosmickými loděmi a Stříbrní s ní. Armadoprorok vysvětluje: »Moc Armadokovářů bude zlomena. Synové Ordobana budou poraženi a zničeni.«

Druhá vize zní: »Naleznete Armadosrdce.«

Naposledy prorok oznámí: »Velení nad Nekonečnou Armadou přejde do terranských rukou. Ale nový velitel se bude muset dát velice zvláštní cestou.« V této třetí vizi pozná Rhodan, že bude muset Nekonečno Armadu převést přes Mléčnou dráhu.

Rhodan, Saedelaere, Höchstens, Dürk a Velda Zee jsou přesunuti k pomocným člunům2). Během návratu k BÁZI zmizí Womme i s nádržkou.

Dříve než asteroid definitivně zmizí, naváže Armadoprorok naposledy spojení s Rhodanem a sdělí mu: »Proroctví mu být splněny tak, jak jsem je vyslovil, jinak je galaktická flotila ztracena.«3)