svazek 1045

Peter Griese

In den Höhlen von Lokvorth

V jeskyních Lokvorthu

vydáno: 1981    
čas děje: 425 NGL = 4012
Perry Rhodan 1045 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Setkání s kosmickými zbloudilci - na světě experimentů
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Srimavo - tajuplné děvče zmizí

Jakub Ellmer a Parnatzel - průvodci Srimavo

Sarga Ehkeš a Demos Yoorn - Rhodanovi lidé na Lokvorthu

Adelaie - laborantka honí zloděje

Quiupu - nezvěstný je objeven

Sherlock - detektivní robot

Na Lokvorthu1) se Srimavo2), doprovázená Jakobem Ellmerem a Parnatzelem2), tajně vydá pátrat po Quiupovi a následuje přitom stopy, které nechaly zbytky kořenového symbionta po jeho zničení1). Dostane se do jeskyně, ve které zmocněnec kosmokratů vytvořil minimální fragment Viroimpéria a úspěšně na něm provedl pokus ke snížení Višniny složky. Aby mohla asi tří metrovou, šedivou kouli, jejíž obsah se neustále pohybuje, vzít, spoutá Sphinx Ellmera a Parnatzela energetickým polem a nakonec překoná také Quiupa. Když se dotkne koule, spatří Ellmer vizi obrovské, v kosmickém prostoru se volně vznášející postavu nevídané krásy. Ve stejné chvíli dorazí Adelaie3), která vyšetřuje záhadné krádeže a přitom se dostala na stopu Quiupua, do jeskyně a střelí na přístroj, který vytváří poutací pole pro Ellmera a Parnatzela a nadnáší šedou kouli, a zabrání tak Srimavo se dotknout fragmentu. Když se Sphinx znovu postaví vůči Quiupuovi, její tělo ztransparentní a nakonec zcela zmizí4).

Perry Rhodan se distančním skokem přesune na Lokvorth a informuje Quiupua o Vamanu5), ale kosmický nalezenec o jeho existenci nic neví. Protože je náhle ohlášeno objevení se velké flotily poblíž Sluneční soustavy, musí Rhodan Lokvorth okamžitě opustit. Quiupu se vrací zpět do osady. Teprve nyní vyjde najevo, že Adelaie, Quiupuem posthypnoticky ovlivněná, podporovala zmocněnce kosmokratů při jeho krádežích, aniž by to sama věděla6).