svazek 1046

Clark Darlton

Terra im Schußfeld

Terra v zaměřovači

vydáno: 1981    
čas děje: 425 NGL = 4012
Perry Rhodan 1046 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Poplach v sektoru Vega - vznikne nová časová výhybka
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Gucky a Ras Čubaj - dva mutanti v akci v sektoru Vega

Perry Rhodan, Bully, Geoffry Abel Waringer a Fellmer Lloyd - Terranci čekají a strachují se

Marge von Schaik - velitel MILKY WAY

Tascerbill - Sawpane

V soustavě Vega se vynoří čtrnáct kosmických lodí stejného typu, jaký Jen Salik zpozoroval při návratu do Mléčné dráhy v kulovité hvězdokupě M 131). Cizí, asi tisíc metrů dlouhé jednotky se podobají ptákům se stylizovanými hlavami, křídly, nohama a ocasy a zabývají se stavbou časové výhybky2), kterou pomocí energetických trubic nabíjejí.

3. března 425 NGL se Ras Čubaj a Gucky přiblíží ve vraku topsiderské lodi, která pochází ještě z bojů proti Topsiderům3), k neznámé flotile a teleportují se do jedné z okřídlených lodí. Perry Rhodan, Reginald Bull a Fellmer Lloyd se s MILKY WAY zdržují na hranicích systému Vega. V okřídlené lodi narazí Gucky a Čubaj na tři metry velké Sawpany, kteří nosí odlišně budované zbroje, které jsou tvořeny keramickým materiálem, který pokrývá také okřídlené lodi4). Vyzbrojení bombami, skočí teleportéři do ještě nedokončené časové výhybky a při dalším teleportačním skoku se ocitnou v cizím, neživém prostředí, který je propojen mnoha světelnými mosty. Deponují na vhodném místě své bomby a čekají na zahájení provozu časové výhybky. Když Sawpané výhybu 7. března zkusmo aktivují, budou Gucky a Čubaj přemístěni do jejího vnitřku. Skočí znovu do okřídlené lodi a pozorují Sawpany, jejichž nálada, jak se zdá, přechází do deprese. Nakonec Gucky varuje před hrozícím výbuchem. Myšob odpálí bomby, které se mezitím materializují ve výhybce, pomocí telepaticko-telekinetickým impulzem a zničí tak časovou výhybku. Nakonec zajme Sawpana jménem Tascerbill a společně s Čubajem ho teleportují na MILKY WAY. Terranská flotila následně zaútočí na lodě Sawpanů5).