svazek 2780

Verena Themsen

Haluts Weg

Cesta Halutu

vydáno: 28. listopadu 2014    
čas děje: duben 1517 NGL
Perry Rhodan 2780 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Je aktivní skupina péče – řádová stéla inicializuje konflikt
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Matos Mashuu a Peliste Vonenc – Tefrodi chtějí vytvářet budoucnost s opravdovou péčí.

Scertanter – Mehandor má s Haluťany své plány.

Blo Rakane – Na obhájci všech leží velká zodpovědnost.

Shekval Genneryc – V Onryoňanových kufrech leží řádová stéla.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2780 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou odvrátit světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil. Zatímco tribunál buduje svou moc nad celým hvězdným ostrovem, formuje se hnutí odporu.

Dva Atopičtí soudci Mléčné dráhy se ovšem mohou spolehnout na celé moře pomocníků. Jejich militaristicko-exekutivní paží jsou Onryoňané, kteří prosazují vůli řádu. Hlavními mocenskými prostředky jsou přitom lineární torpéda, politické rozdělení galaxie na sektory, a také řádové stély, vybavené soudní pravomocí a určené k posílení důvěry v Atopický řád.

Z národů Mléčné dráhy se zejména Tefrodi jednoznačně vyslovili pro Atopy, zatímco jiní se chovají zdrženlivě, nebo se dokonce tribunálu postavili na otevřený odpor. Jak to bude s jedním z nejmocnějších národů galaxie, ukazuje CESTA HALUTU...


Skupina péče je tefrodská tajná organizace, která se cele oddala úkolu uskutečnit vizi Vetrise-Molauda o Tefrody kontrolované říši dvou galaxií – a sice ještě radikálnějšími prostředky, než k jakým sahá samotný Maghan. Peliste Vonenc, velitelka výzkumné lodi SHAPARY, a Matos Mashuu, komandant vojenského plavidla FALANER, zahájí akci, díky níž má zmizet jedna z mnoha překážek na cestě Vetrise-Molauda k absolutní moci: Haluťané.

V přestrojení za Mehandora jménem Scertanter cestuje šéf USO Monkey v dubnu 1517 NGL na Halut. Spolupracuje s Blo Rakanem a jeho dítětem Ovou, aby zahájil výrobu librodronů, které umožní účinnou likvidaci onryoňanských lineárních torpéd. Subplanetární kaverny Halutu se k tomuto záměru hodí mnohem lépe, než stávající výrobní středisko, neboť to až moc na očích. Halut naproti tomu chrání hyperbouřková oblast Šorial.