svazek 2779

Michael Marcus Thurner

Schattenspiel der Ewigkeit

Stínohra věčnosti

vydáno: 21. listopadu 2014    
čas děje: březen 1517 NGL
Perry Rhodan 2779 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Nesmrtelný vypráví o Atopii – a bitva o Poutníka vyžaduje oběti
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull – Terranec potká Atlana.

Toio Zindher – Tefrodka zváží své šance.

Quick Silver – Android má svou vlastní představu morálky.

Toidha Zyonaro – Lovec se ocitá obklopen nepřáteli.

Atlan – Arkonidan se musí rozhodnout.

Suzan Rhodan – Nejstarší dcera Perryho Rhodana pomůže jeho nejstaršímu příteli.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2779 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou odvrátit světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil. Zatímco tribunál buduje svou moc nad celým hvězdným ostrovem, formuje se hnutí odporu.

Perry Rhodan, podporovaný posádkou dálkového korábu RAS ČUBAJ, v hlubinách galaxie Larhatoon vypátral, že vlastní říše soudců leží v Začasé zemi. Aby tam mohli proniknout, Galaktici potřebují nezvěstného Atlana coby pilota a soudcovskou loď jako dopravní prostředek.

Atlan se ovšem už mnoho let zdržuje na Poutníku, umělém světě ID, kde hraje podstatnou roli při uzdravení a záchraně superinteligence. Co se tam nyní odehrává, je STÍNOHRA VĚČNOSTI...


Quick Silver se zmocní Ossoyra a vnikne do lodi Yothoy, zatímco předstírá, že chce Apukamuye vydat jako rukojmí. Duch se považuje za nepřemožitelného, ale popravdě je slaboučký a nedokáže se bránit, když Quick Silver zahájí zevnitř plavidla jeho rozklad. Toidha Zyonaro a skupina lovců způsobí na Poutníku mnoho zkázy, avšak jsou zdržováni a rozptylováni úlomky vědomí ID.

Mezitím jsou Reginald Bull a jeho průvodci vedeni k Atlanovi. Arkonidan „léčí“ poškozené složky superinteligence, která takřka ztratila samu sebe, zatímco do ID posílá ve své fotografické paměti včleněné vzpomínky. To dělá už desetiletí, a bude trvat možná ještě století, než tento úkol skončí. Také Suzan Betty Rhodan patří k odštěpkům vědomí, kterým díky poškození hrozí zničení. Tím se Bull ocitne před dilematem: Když se mu podaří přesvědčit Atlana, aby opustil diskovitý svět, potom to bude spojeno s definitivním koncem Suzan. Atlanova obětavost pro svěřený úkol utrpí, když se dozví, že ho Homunk po celý čas držel v nevědomosti. Arkonidan dosud neměl ani tušení o potížích, ve kterých Mléčné dráze už roky vězí.

Atlan, Bull a Toio Zindher se dozvědí, že Ernst Ellert kdysi jako vyslanec ID cestoval za Fojtem Polností Thezu – právě tak jako emisaři četných dalších pozitivních a negativních superinteligencí. Fojt, vládce Polností, zamýšlel nalézt legendární první superinteligenci a k tomu účelu chtěl vytvořit místo mimo proud času: Atopii. Ellert odmítl jménem ID účast na projektu. Možná, že právě schůzka superinteligencí byla první hodinou Atopického tribunálu. Avšak celá informace není příliš hodnověrná, neboť Ellertovy vzpomínky na rozhovory byly při odchodu z Polností Thezu téměř smazány.

Bull díky vyprávění o dávných událostech ztratil příliš mnoho času. 62 hodinová lhůta je téměř u konce. Zachránit ho může jenom buněčná sprcha, ale Yothoy mezitím oblehli fyziotron. ID se konečně začne důrazně bránit. Popletené střípky vědomí napadnou Toidhu Zyonara, který se obrátí proti vlastním lidem a nakonec zahyne. Ostatní lovci složí zbraně. Homunk se poněkud zdráhá, ale Atlan prosadí, že Bull a Ossoyr (při boji těžce zraněný) smějí použít fyziotron. ID zase trvá na tom, že buněčnou sprchu obdrží také Toio Zindher. Jak se ukáže, ID chce, aby Atlan následoval Bullyho. Ani Suzan nic nenamítá. Dříve, než se rozplyne, informuje o tom, že Mory Rhodan-Abro, Rhodanova druhá manželka, zahynula při odštěpení TALIN. Bull se později rozhodne, že o tom Perrymu raději nic neřekne. Kromě toho vzkazuje Suzan, že mise SOL ztroskotala a Michael Rhodan potřebuje otcovu pomoc.

Skupina se vrací na RYTRALL. Ossoyr, který se na Poutníku leccos naučil, zpracuje svého otce, takže Omwayd už Bulla dále neobtěžuje. Atlan příteli opět vsadí jeho buněčný aktivátor. Skrze Tann jdou Galaktici do Pha Gashapar, kde je Atlan na základě rytířské aury nadšeně přivítán. Atlan vloží na misku vah autoritu Rytíře Hlubiny, aby zajistil rehabilitaci Quick Silvera. Toio Zindher požádá ve Všudeměstě o azyl. Ten jí má být poskytnut až tehdy, co bude nějaký čas pracovat pro Quick Silvera (kterému má být co nevidět zadán nový úkol) a když se potom za ni android zaručí. Prozatím se Toio s Bullem a Atlanem vrátí na Svět Sigolatů. Na orbitě na ně čeká EDMOND PONTONAC...