Evo

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Galaxie:Tare-Šarm
Počet hvězd v soustavě:8
Počet planet v soustavě:1
Známé planety v soustavě:
Evolux

Systém Evo je umělá vytvořená konstelace, skládající se z osmi sluncí a planety Evolux. Nalézá se v centrální části galaxie Tare-Šarm.

Přehled

Slunce jsou identická, jde o světlé obry třídy II – spektrálního typu F2. Jejich průměr je 16-ti násobkem rozměrů Sol. Neznámým způsobem bylo osm hvězd uspořádáno do krychle s délkou hrany 6,9 miliard kilometrů. Evolux stojí nehybně v exaktním těžišti krychle, přičemž ovšem rotuje kolem své osy.

Soustavu střeží strážní loďstvo přesně 300 000 Rapid-křižníků Yakontů a 2000 stacionárních tvrzí. Na Evoluxu je vyráběna vysoce jakostní technika, určená pro použití na bojištích mezi Řádem a Chaosem. Mimo jiné jsou zde produkovány legendární kobaltově modré válce kosmokratů.

Dějiny

Čas vzniku sluneční krychle není znám. Ve 20 milionů let staré hvězdné kartotéce Cypronů není zaznamenána, pravděpodobně tedy vznikla až po retroverzi protonegasféry Tare-Šarmu.

V roce 1346 NGL dospěl po ukončení Operace Tempus do soustavy Evo JULES VERNE. Dyrameš plavidlo zajal a dopravil na Evolux.

Zdroje

PR 2450, PR 2451