svazek 116

Hans Kneifel

Söldner für Rom

Žoldnéř pro Řím

Romány 116 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Osamělý v čase v boji proti Nerovi, šílenému císaři - Atlanovo dobrodružství v čase
z Databáze Multiversa
Při boji na straně Partherů se dostal Atlan do zajetí Římanů a stává se otrokem na galejích. Když císař Nero uslyší o Atlanově skvělých bojových schopnostech, bere si domnělého Parthera do svých služeb a nasazuje ho na nebezpečné úkoly. Ale brzy spatří šílený César v Atlanově nebezpečí a usiluje mu o život.