Perry Rhodan 402 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 402
Název:UFO v Galaxii
(Ufos in der Galaxis)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1969
Vydáno v češtině:přeloženo (Tyric)
Čas děje: 3431
Objevují se Accalauriové - přízraky čtvrtého tisíciletí
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor zahajuje hon na cizince.

Gucky – Poslední myšob.

Plukovník Korom-Khan – Velitel INTERSOLARU.

Screw Howard – Velitel hogaltanového dolu na planetě Salem.

Dr. Redskin – Muž, který se nechal polapit Accalaurii.

Gunner Helgerson – Patriarcha lodi Prospektorů.

Lord Zwiebus – Nový osobní strážce Perryho Rhodana.

V blízkosti temporální propusti Sluneční soustavy je koncem září roku 3431 zničena posbijská fragmentární kosmická lodí BOX–23‘114. Na vině jsou Accalauriové, jeden až čtyři kilometry měřící energetické bubliny, které se už půl roku potulují po Mléčné dráze a v kontaktu s jinými loděmi nebo planetami vyvolávají strašlivé výbuchy. Perry Rhodan je pronásleduje s INTERSOLAREM, jehož velitel plukovník Elas Korom–Khan je stejně první důstojník podplukovník Senco Ahrat, emonautem a může teda řídit plavidlo s pomocí SERT přílby. Na palubě se nalézá také lord Zwiebus, z něhož se mezitím stal Rhodanův instinktivní strážce, neboť je chopen v předstihu odhalit hrozící nebezpečí.

Dne 3. října dosáhne INTERSOLAR systému Graper. Screw Howard, který vede hogaltanový důl na třetí planetě slunce Graper, vodíkometanovém obru Salemu, mezitím pochopí, že se v ochranných energetických bublinách skryté kosmické lodi Accalauriů skládají z antihmoty. Proto se v kontaktu s normální hmotou mění v čistou energii. Ačkoli se zřejmě Accalauriové pokouší o kontakt, dojde k další ničivé explozi, jíž padne za oběť i hogaltanový důlní komplex. Salem je dočasně pod kontrolou cizinců.

Když se k planetě přiblíží prospektorská loď patriarchy Gunnara Helgersona, stará korveta Solárního loďstva, zatají kosmonauti z INTERSOLARU svou skutečnou identitu, aby tak ochránili tajemství Sluneční soustavy. Prospektoři pochází z Pozemšťanů, je to nezávislá skupina, jejíž příslušníci mírumilovně cestují vesmírem, hledají nové zdroje nerostů a obchodují s nimi. Prospektorské rody jsou organizovány podle vzoru galaktických obchodníků Skokanů. Nadbytek žen má za následek mnohoženství. Lodě Accalauriů nakonec opustí Salem. Dne 5. října zamíří INTERSOLAR zpět do Sluneční soustavy.