Perry Rhodan 2778 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2778
Název:Cesta na Poutníka
(Der Weg nach Wanderer)
Autor:Michael Marcus Thurner
Cyklus:Atopický tribunál
Vydáno poprvé:14.listopadu 2014
Vydáno v češtině: -
Čas děje: březen 1517 NGL
V domově superinteligence ID – Bully potká starou přítelkyni
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull – Aby směl vstoupit na Poutníka, Terranec musí přinést oběť.

Toio Zindher – Tefrodka se v žádném případě nepovažuje za oběť.

Quick Silver – Android je připraven obětovat pro své záměry jiné.

Toidha Zyonaro – Archeolog musí vlastní poslání obětovat pro lov.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2778 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou odvrátit světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil. Zatímco tribunál buduje svou moc nad celým hvězdným ostrovem, formuje se hnutí odporu.

Perry Rhodan, podporovaný posádkou dálkového korábu RAS ČUBAJ, v hlubinách galaxie Larhatoon vypátral, že vlastní říše soudců leží v Začasé zemi. Aby tam mohli proniknout, Galaktici potřebují nezvěstného Atlana coby pilota a soudcovskou loď jako dopravní prostředek.

Atlan se podle všeho zdržuje na Poutníku, umělém světě superinteligence ID. Vypátrání Atlana je úkolem Reginalda Bulla. Teď ho tedy čeká CESTA NA POUNÍKA...


Quick Silver vyjedná s Omwaydem, ne zvlášť přívětivým velitelem Apukamuyské obchodní lodi RYTRALL, podmínky pro cestu na Poutníka. Čas kvapí, neboť lovec Defenzívního protokolu Všudeměsta jménem Toidha Zyonaro již se svým oddílem bojovníků z lidu Yothoy prošel breviaturou Tannu. Příliš pozdě si Reginald Bull a Toio Zindher uvědomí, že byli oklamáni. Jako mzdu za pátrání po umělém světě superinteligence ID prodal Quick Silver Tefrodku Apukamuyům. Na palubě už ostatně otročí několik set Laamerů. Bull proti tomu prozatím nemůže nic podniknout, a tak s nevolí souhlasí.

Po dvoutýdenní cestě dosáhne RYTRALL dne 25. března 1517 NGL Poutníka.