svazek 2767

Caroline Brandt

Die Engel der Schmiege

Andělé průniku

vydáno: 29. srpna 2014    
čas děje: únor 1517 NGL
Perry Rhodan 2767 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Jejich cílem je vysvobození Perryho Rhodana – potkají Vševědoucího Penda
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot – Haluťan hledá Perryho Rhodana.

Gucky – Myšob zahájí nevšední kontakt.

Sichu Dorksteiger – Šéfvědkyně LSP se rovněž angažuje v operaci na Rhodanovu záchranu.

Perry Rhodan – Nesmrtelný se snaží uniknout ze zajetí.

Pend – Jedinečná bytost na palubě KOLÉBKY LÁSKY.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2767 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou zadržet světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil.

Atopové už dlouhé roky kontrolují i další lidem známý hvězdný ostrov: Larhatoon, domov Larů. Perry Rhodan zde pátrá po skutečných motivech Atopů a jejich případných slabinách. Přitom však padl do zajetí: Atopická soudkyně Saeqaer ho drží na palubě KOLÉBKY LÁSKY a zpět do hlubin galaxie vyslala dvojníka.

Když falešný Rhodan vstoupil na palubu RASE ČUBAJE, s nímž Terranci dospěli do Larhatoonu, je rychle odhalen. Expedice, k níž patří Haluťan Icho Tolot a myšob Gucky, se nyní vydává osvobodit pravého Perryho Rhodana – a spatří ANDĚLY PRŮNIKU...