svazek 2584

Frank Borsch

Der Okrivar und das Schicksal

Okrivarův osud

vydáno: 25. února 2011    
čas děje: květen 1463 NGL
Perry Rhodan 2584 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Dva Vatroxové ve smrtelném souboji – každý prostředek je jim dobrý
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Sinnafoch – Frekvenční pátrač se vidí jako vůdce Frekvenční monarchie.

Vastrear – Vatrox požaduje víc moci, než mu je Sinnafoch ochoten poskytnout.

Satwa – Naklonovaná Tefrodka stojí mezi dvěma vládci.

Kruuper – Okrivar se stále nalézá v Sinnafochově stínu.

Bhustrin – Válečný pobočník se pokouší pomoci svému nadřízenému.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2584 (Ilustrace 1)

V Mléčné dráze se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už nějakou dobu zuří v několika galaxiích boj o polyportsíť. Polyportdvorce jsou reliktem z dávných časů. Tento transportní systém umožňuje cestovat na gigantické vzdálenosti. Když se ze spánku probudí Frekvenční monarchie, nárokují si její vládci – Vatroxové – vládu nad všemi hvězdnými ostrovy v dosahu polyportové sítě.

Lidstvo a jeho spojenci kladou houževnatý odpor – bitvy zuří v Mléčné dráze i v blízké Andromedě. Pozemšťané posléze odhalí Achillovu patu Vatroxů. Po rázných úderech je moc Monarchie prakticky zlomena. Tím však není hrozba zažehnána docela: Stále jsou zde přinejmenším dvě soupeřící Všebytosti, odvozující svůj původ od Vatroxů.

Současně je tu ještě závažnější nebezpečí – smrt ID, superinteligence, s níž se po mnoho let pojily osudy Pozemšťanů. Aby zachránil ID, musí Perry Rhodan najít tajuplný PARALOX-ARZENÁL. Zatím je však všechno jeho hledání marné. Současně se proti lidstvu angažuje Vatrox Sinnafoch. A tehdy se naplní OKRIVARŮV OSUD...