svazek 2556

Christian Montillon

Im Innern des Wunders

V nitru divu

vydáno: 13. srpna 2010    
čas děje: duben 1463 NGL
Perry Rhodan 2556 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Pilot pro loď MIKRU-JON – Mondra Diamondová si vzpomene
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Clun'stal Někdo – Hyperkrystalová bytost, která doprovází nesmrtelného Pozemšťana, se považuje za letopisce.

Mikru – Avatar lodi vidí možnosti.

Mondra Diamondová – Družka Perryho Rhodana vyhledá staré známé.

Perry Rhodan – Pozemšťan se dozví, jak se rozšířily možnosti MIKRU-JON.

Ramoz – Zvíře se prokáže jako dobrý stopař.

V Mléčné dráze se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už více než sto let panuje v Mléčné dráze mír: Hvězdné říše se snaží spolupracovat a vytvořit klidnou budoucnost. Konflikty minulosti se zdají být zapomenuty.

Když začnou Pozemšťané zkoumat tajemnou transportní polyportsíť, relikt dávných časů, vstoupí na scénu Frekvenční monarchie. Ta si nárokuje vládu nad všemi polyportdvorci. Vatroxové útočí z palub křižníků, vytvořených z formovací energie, nebo skrze transferové komíny polyportdvorců a zpočátku se zdá, že jejich úder nemůže nic zadržet. Posléze však lidstvo odhalí Achillovu patu invazorů: Vatroxové mohou následovat cestu „znovuzrození“ na jeden ze svých hibernačních světů. Zničením těchto bašt a polapením volných vědomí Vatroxů je moc Frekvenční monarchie prakticky zlomena.

Tím však není hrozba zažehnána docela: Části Vatroxů, mimo jiné nebezpečnému Frekvenčnímu pátrači Sinnafochovi, se podařilo uniknout. Navíc tu jsou přinejmenším dvě soupeřící Všebytosti, odvozující svůj původ od Vatroxů.

Perryho Rhodana to zaválo do cizorodého prostředí. Kolem obrovské obchodní hvězdy zde krouží na 20 000 diskovitých světů, podobajících se Poutníku, sídlu superinteligence ID. Jinak řečeno: Pozemšťan se ocitl V NITRU DIVU...