svazek 2342

Hubert Haensel

In der Kaverne des Laboraten

V kavernách Laborátů

vydáno: 7. července 2006    
čas děje: 1345 NGL
Perry Rhodan 2342 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Žijí ve Služebnickém hradě – jako sluhové Terminační kolony
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Jothadún – Effremi pozná, že je zvláštním zástupcem svého lidu.

Rodyge – Mor'Daer se stává speciálním dopravcem.

Kettena – Mladá effremijská žena ukáže Jothadúnovi Služebnický hrad.

Togar Horth – Kestime by dal svůj život za svého chráněnce.

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se roku 1344 nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu – odehrají závažné změny, které si doposud nikdo nedokázal ani představit. Do Galaxie vpadla Terminační kolona TRAITOR, gigantická vesmírná flotila Mocností Chaosu.

V bezprostřední blízkosti pozemského domova – v nedaleké Hangayi – má vzniknout negasféra, životu nepřátelská sféra. Mléčná dráha má této oblasti posloužit jako zásobárna.

Národy Mléčné dráhy se sice snaží čelit náporu kolony, ale prozatím dosáhly jen několika málo úspěchů. Haluťané a Arkonidané uprchli i se svými loďstvy, ale všechny důležité planety jsou střeženy z tvrzí Kolony.

Přece jsou místa, kam Terminační kolona nedosáhne. Je to Sluneční soustavy a Charonův hvězdný oblak. Zde se soustředí odpor proti invazorům. Na tahu je však nyní Kolona a její úder začíná mimo jiné i V KAVERNÁCH LABORÁTŮ...