Polomrtvý

z Databáze Multiversa

Jako polomrtví byli v roce 3440 označováni psychicky těžce narušení členové lidské společnosti.

Obecně

Všichni známí polomrtví žili pospolu v jednom z terranijských domů. Celkem 26 psychicky zřejmě nevyléčitelně narušených lidí se dopouštělo nejrůznější kriminální činnosti. K páchání zločinů obdrželi tito nešťastníci oficiální státní povolení a byla provedena jejich genimpulzová registrace. Mezi polomrtvé patřil dokonce i vrah, který směl jednou za rok zavraždit speciálního robota v podobě člověka.

Lékaři a psychologové byli toho názoru, že si polomrtví zaslouží obzvláštní soucit společnosti. Termín polomrtví samotný pak upozorňuje na to, že jsou jeho nositelé v mnoha různých ohledech vyvrženi z běžné populace.

Známí polomrtví

Zdroj

PR 501