svazek 2868

Christian Montillon

Der Fall Janus

Případ Janus

Perry Rhodan 2868 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Ilustrace:
Perry Rhodan 2868 (Ilustrace 1)