svazek 2782

Susan Schwartz

Duell auf Everblack

Duel na Everblacku

vydáno: 12. prosince 2014    
čas děje: 18. března – 22. května 1517 NGL
Perry Rhodan 2782 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
KRUSENSTERN na tajné misi – postupuje proti posbijskému bludu
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Viccor Bughassidow – Multimiliardář musí přijmout rozhodnutí.

Marian Yonder – Komandant KRUSENSTERNU zažije, jak Posbiové upadnou pod cizí kontrolou.

Jatin – Ara se musí postavit vlastní zodpovědnosti.

Peo Tatsanor – Báalol musí učinit vlastní rozhodnutí.

Tetoon – Nový Posbi je uvězněn.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2782 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou odvrátit světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil. Zatímco tribunál buduje svou moc nad celým hvězdným ostrovem, formuje se hnutí odporu.

Dva Atopičtí soudci Mléčné dráhy se mohou spolehnout na záplavu pomocníků. Jejich militaristicko-exekutivní paží jsou Onryoňané, kteří prosazují vůli řádu. Hlavními mocenskými prostředky jsou přitom lineární torpéda, politické rozdělení galaxie na sektory, a také řádové stély, vybavené soudní pravomocí a určené k posílení důvěry v Atopický řád.

Ze změněných poměrů těží zejména Tefrodi, kteří pod vedením Vetrise-Molauda rozšiřují svůj vliv a moc nad stále větší částí Galaxie. Právě Posbiové, dosavadní věrní spojenci Terry, se z pochybných příčin odvrátí od LSP a přikloní se na Molaudovu stranu. Ne všichni Terranci jsou však ochotni něco takového akceptovat. To vede až k DUELU NA EVERBLACKU...