svazek 1894

Susan Schwartz

Das vergessene Volk

Zapomenutý národ

vydáno: 11.12.1997    
čas děje: 1289 NGL = 4876
Perry Rhodan 1894 (Česká obálka) Perry Rhodan 1894 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Při hledání v archivu Pastýřů narazí Perry na zmíňku o starším archivu, který se nachází na vzdálené planětě. Po pomoci strážcům archivu - zapomenutému národu - najde PR v archivu umístění KONNEXU A, který je shodný s umístěním velitelství Traalu.