Výsledky vyhledávání


Zobrazeno 10 výsledků vyhledávání od pozice 1 pro výraz "Cenproktonový pohon":
Položky s podobným názvem
 1. Technologie: Dimesexta pohon (sextadimenzionální pohon)
  1: ...liardonásobně vyšší než rychlost světla, proto je pohon stěží vhodný pro lety uvnitř galaxie.
  4: ... – septim paralelní pohon a transferdimenzionální pohon) vyhrazen pouze několika důležitým a speciálním p...
 2. Defenzivní zbraňové systémy: V-pohon
  1: Technologii V-pohonu vyvinuli [[Ligridové]].
  4: V-pohon, označovaný také jako //časoprostorový pohon//, přemístil celou kosmickou loď o několik zlomků...
  7: ... před útočícími loděmi [[Obchodníci|Obchodníků]]. Pohon bohužel selhal. ([[AT 712]])
 3. Technologie: Dimenzotranziční pohon
  1: ...em – ovšem ne v podobě hyperimpulzu) a lineárního pohonu.
 4. Technologie: Impulzní pohon
  1: ...ní pohon patří k [[Podsvětelný pohon|podsvětelným pohonům]]. Jeho funkční princip se podobá klasickým rak...
  3: ...konidská terminologie označuje princip impulzního pohonu (v [[satron]]u //Tsohlt-Taärk//) jako //emise do...
  5: ...ných hmot jako Bismut dokáže výrazně zvýšit výkon pohonu.
  10: V impulzním pohonu používané HHe-milíře pracují v rozporu se zdroji...
 5. Technologie: Transiční pohon
  1: ''Transiční pohon'' umožňuje skákat pětidimenzionálním [[hyperprost...
  6: ===Klasický transiční pohon===
  7: Funkční princip transičního pohonu se podobá [[transmiter]]u. Jako u transmiteru je...
  15: Dosah transičního pohonu je omezen tlumícím jevem konvertoru strukturální...
 6. Technologie: Sextadimenzionální pohon
 7. Technologie: Podsvětelný pohon
 8. Technologie: Nadsvětelný pohon
 9. Technologie: Polový pohon
 10. Technologie: Antigravový pohon
zobrazit 10 | 20 | 50 výsledků       (předchozích 10  |  dalších 10)
Položky s textem obsahujícím hledaný výraz
 1. Defenzivní zbraňové systémy: V-pohon
  1: Technologii V-pohonu vyvinuli [[Ligridové]].
  4: V-pohon, označovaný také jako //časoprostorový pohon//, přemístil celou kosmickou loď o několik zlomků...
  7: ... před útočícími loděmi [[Obchodníci|Obchodníků]]. Pohon bohužel selhal. ([[AT 712]])
 2. Technologie: Dimesexta pohon (sextadimenzionální pohon)
  1: ...liardonásobně vyšší než rychlost světla, proto je pohon stěží vhodný pro lety uvnitř galaxie.
  4: ... – septim paralelní pohon a transferdimenzionální pohon) vyhrazen pouze několika důležitým a speciálním p...
 3. Technologie: Hypertaktový pohon
  1: ...é Kosmická továrna MATERIA používala hypertaktový pohon.
  4: Hypertaktový pohon pracuje s takzvanými //měkkými// transicemi. Nedo...
  7: ...í nadsvětelný faktor, kterého lze s hypertaktovým pohonem dosáhnout, byl před nástupem hyperimpendace kol...
  10: ...su a rychlosti. O maximální doletu hypertaktového pohonu použitého v [[SOL]] není dosud nic známého.
 4. Technologie: Enerpsí-pohon
  1: Enerpsí-pohon používá k pohybu v celém vesmíru existující [[Psi...
  4: Pohon fungoval ale jen v oblasti o průměru 50 milionů s...
  6: ...bvykle dosahovaný výkon ostatních pohonů. Enerpsí-pohon se stal hybnou silou přívrženců [[Permanentní kon...
  15: ...m|viroimpéria]], používali enerpsí-pohon. Enerpsí-pohon [[HALUTA (loď)|HALUTY]] disponoval maximálním nad...
 5. Technologie: Oldtimer
  1: letadlo na chemický pohon (v Rhodanově době pochopitelně přežitek).
 6. Kosmické lodě: STARDUST
  1: ...astní kosmická loď) mají jaderno-chemický atomový pohon. Užitečná hmotnost STARDUSTu: 6850t, užitečná hmo...
 7. Třídy kosmických lodí: Třída HOST
  11: *''Pohon''
  12: **hlavní pohon: 8x [[metagrav]] typu TOMBSTONE HA 05/1290
  13: **řídící pohon: 4x metagrav typu TOMBSTONE UH 545
  15: **4x [[antigrav]]ový pohon typu GRAVOMAX RRT 1500
 8. Kosmické lodě: CENTURIO
  3: ...žné technické vybavení (impulzní pohon, transiční pohon, impulzní děla, dezintegrátory a normální energet...
 9. Technologie: Gravojet
  1: Gravojetový pohon je [[polový pohon]] pro použití v plynných nebo tekutých prostředíc...
  3: ...ích a jako součást [[gravopak]]ů také v náročných pohonných systémech akčních a kosmických obleků. Z důvo...
  6: Gravojetový pohon ovlivňuje médium obklopující objekt tak, že v pož...
  8: ...ní vstříc požadovanému směru pohybu. Podle výkonu pohonu vznikající přitažlivá síla o velikosti 4 až 10^^...
 10. Technologie: Septimparalelní pohon
  1: ...ícími dimenzemi. Avšak stínící pole dimesextového pohonu je překonfigurováno pro cesty podél septimparale...
  4: ...du Kelosků bylo tajemství výroby tohoto vyspělého pohonu ztraceno.
zobrazit 10 | 20 | 50 výsledků       (předchozích 10  |  dalších 10)