Hrůzoživot

(přesměrováno z: Šedoživot)
Jako hrůzoživot jsou označováni ti živí tvorové v Hlubině, které postihl hrůzovliv. Chybí jim psionická složka života, vitální energie. Byli pokrouceni a jsou degenerovaní. Také rostlinstvo může být změněno v hrůzoživot. Takovým způsobem zasažená krajina je nazývána Hrůzozem.
Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!