Časové tykadlo

Časové tykadlo je vynálezem Larů. S jeho pomocí se mělo překonat ASP-pole kolem Sluneční soustavy.

Časové tykadlo má tvar válce, je dlouhé asi 40 metrů a má průměr 11 metrů. Konce jsou zaoblené. Disponuje jen slabým pohonem.

Časové tykadlo je koncipováno tak, aby vytvořilo otvor v ASP poli, na které reaguje zpočátku pasivně, zatímco na určité časové hladině 'čeká' na to, až pendlující pole na tuto hladinu dorazí. Když je zjištěn kontakt, vyvolá časové tykadlo pětidimenzionální explozi, která časové pole protrhne. Použití několika přístrojů by mohlo vést dokonce ke kompletnímu zhroucení ASP pole.

Zdánlivý prototyp je několikrát nasazen kolem 5. 12. 3459. Terrancům se ale podaří komando na jeho palubě zajmout a získat od něj informace. Ukáže se, že časová tykadla se na Olympu vyrábějí sériově. Nasazením komanda, které osobně vede Perry Rhodan a Atlan, se podaří zničit výrobní zařízení.

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!