Zásobník vitální energie

Zásobník vitální energie připomínal silně zvětšený buněčný aktivátor. Poté co Chrass Kerzl objevil aktivity Šedovlivu v kavernách pod Starsenem, nechali Časoprostoroví inženýři pro bezpečí Hlubinozemě zkonstruoval zásobníky vitální energie. Při jejich budování se účastnili čtyři nejdůležitější pomocné národy Časoprostorových inženýrů. Tizidové vytvořili Chyliny, aby ti, podle plánů, které jim Jaschemové uložili do DNA, přeměnili vitální energii, kterou dostali od Lla Ssannů, v hmotu ve formě zásobníků vitální energie.

Ve všech oblastech Hlubinozemě byli zásobníky nainstalovány, pod obrovským Starsenem se jich nacházelo dokonce osmnáct. Napájeny byly přes kaverny z Vagendy. S postupem času získávali zásobníky vědomí. Jednalo se přitom o Lla Ssanny, kteří byli nasáni vitální energií a byli spláchnuti proudy vitální energie, dokud nedorazili do některého zásobníku.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!