ZÁKON

ZÁKON je esencí třetí Ultimativní otázky – „Kdo inicioval ZÁKON a co to způsobilo?“ (PR 1020)

Význam

Dokonce i nejvyspělejší známé bytosti univerza jsou v této věci zcela bezradné. Kosmokraté sice vědí o významu Nekonečné Armady a Mrazorubínu, ZÁKON je však pro ně hádankou. Stejně jako chaotarchové proto realizovali četné projekty, operace a akce, jejichž prostřednictvím chtěli přijít na stopu tajemství ZÁKONA. Říká se, že strana, která záhadu poslední otázky vyřeší, získá nesmazatelný náskok v honbě za nadvládou nad Multiverzem.

Horizont ZÁKONA

Obyvatelé atopické kosmické lodi CHEMMA DHURGA diskutují o třech alternativních Ultimativních otázkách. První otázka zní: „Co se událo za Horizontem ZÁKONA?“ (PR 2756)

Podle Pensora stojí kosmokraté a chaotarchové ještě velice daleko od Horizontu ZÁKONA. Thez je pak o hodný kus blíž. Má před Vysokými mocnostmi takový náskok, že by mu kosmokraté a chaotarchové nebyli schopni porozumět (PR 2831).

Dějiny

Stvoření a pozdější rekonstrukce Viroimpéria sloužila kosmokratům k zodpovězení otázky ZÁKONA.

Perrymu Rhodanovi se cesta k zodpovězení poslední Ultimativní otázky otevřela na Hoře stvoření. Odpověď však odmítl vyslechnout, protože pochopil, že by ho zničila (PR 1271). Entita Si Kitu se ze všech sil snažila zabránit Rhodanovi, aby odhalil tajemství ZÁKONA (PR 1272).

V roce 1218 NGL informoval Ernst Ellert Perryho Rhodana, že integrita oddělující vrstvy mezi arresem a parresem představuje aspekt ZÁKONA. Jako taková je malou součástí většího celku, „nevelké kolečko ve velkém soukolí“. To však může fungovat jenom tehdy, když je na svém místě každé kolečko, představující jednotlivé přírodní zákony. Pouze jako celek je ZÁKON schopen zajistit stabilitu univerza. Z tohoto důvodu bylo důležité zničit Abruse. Úmysl zrušit oddělující vrstvu mezi oběma díly univerza představoval nebezpečí pro celý ZÁKON (PR 1744).

Podle vlastní výpovědi se negativní superinteligence KOLTOROC již 69 milionů let před Kristem dozvěděla odpověď na Ultimativní otázku. V roce 1347 NGL tak byla jedinou Galaktikům známou bytostí, která touto informací disponovala (PR 2492). Není však ani zdaleka jisté, že se tvrzení vládce Terminační kolony TRAITOR zakládá na pravdě.

Když Perry Rhodan počátkem roku 1517 NGL dospěl do lodi CHEMMA DHURGA, byl mimo jiné informován o existenci tří alternativních Ultimativních otázek. Poprvé také slyšel o Horizontu ZÁKONA (PR 2756).

Po více než 700 letech cesty skrze Synchronii se Atlan v roce 2271 NGL palubního času ATLANCU dostal na planetu Andrabaš a pronikl do atopické lodi WEYD'SHAN. Zde se setkal s Pensorem. Od něhož obdržel nový pohled do kosmologie. Znovu se přitom mluvilo o Horizontu ZÁKONA, k němuž směřuje všechen vývoj (PR 2831).

Zdroje

PR 1020, PR 1271, PR 1272, PR 1744, PR 2492, PR 2756, PR 2831

V tomto článku je použit překlad textu z článku »GESETZ« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!