Zdánliví zabijáci

obyvatelé žluté sféry Hororu. Jsou to hodná, dobrácká a neškodná stvoření a smysl jejich života spočíval v tom, že sloužili svým pánům, zpříjemňovali jim život a zprostředkovávali pocity, které páni neměli nebo neznali. Zdánliví zabijáci měli jen chabou paměť. V jejich hlavách sice ještě přežíval příběh velkého zničení, ale nikdo už nevěděl, jak páni vypadali. Válka je v paměti vymazala. Ta válka, která ještě dnes rozpoutávala radioaktivní bouře a která způsobila zánik jejich světa. Záření znásobilo schopnosti zdánlivých zabijáků. Nebyli teď sice inteligentnější, ale uměli se teleportovat a měli telepatické schopnosti. Mají radu Starších. Nevládne jim, ale opatruje Zápisky - jediný pozůstatek po jejich bývalých pánech.
Aktuální data:
27.9.2021
1566 před NGL
12. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459484.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!