Walkeři

bytosti obývající druhou plošinu OLD MANA. Připomínají obrovské, dva metry dlouhé housenky. Těla porostlá srstí neurčité barvy končila hlavou, připomínající tulení hlavu. Měli obrovské oči a široká ústa. Pohyb jim zřejmě umožňovalo šest pavoucích nohou. Těsně za hlavou z trupu vybíhaly dvě silné paže, ruce měly šest prstů. Walkeři žijící na Trobosu se liší - jsou statnější a mají dvanáct tenkých nohou. Jejich snovací žlázy jsou silně vyvinuté.
Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál