Vévodství Krandhor

Vévodství Krandhor je impériem Kranů. Sloužilo jako nárazníkový stát mezi mocenskými oblastmi superinteligencí ID a Seth-Apophis.

Kranové provozovali už více než jedno tisíciletí kosmické lety, s expanzí začali ale asi 200 let před tím, než SOL dorazila do systému Krandhor. Arkonidan Atlan přijal roli Věštce z Krandhoru a řídil tak vývoj vévodství jako poradce a prorok jednotlivých vévodů.

Finační systém

Jako platidlo se používali Bilty, Jordy a Taldeny. Všechny mince mají ražbu na přední i zadní straně. Na přední straně je zobrazená kranská kosmická loď a hodnota mince. Na zadní straně je symbol slunce, který je obkroužen větou Ve službě světla našeho vesmíru.

Bilty byla nejmenší měnová jednotka. Zelená plastová mince měla průměr jeden centimetr. 10 Blitů je jeden Jord.

Vévodové

Jako Vévodové z Krandhoru jsou označováni nejvyšší vládní zástupci impéria Kranů. Jednají podle direktiv Věštce z Krandhoru a mají exekutivní i legislativní funkci.

Známí vévodové

Aktuální data:
23.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459480.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!