Velká osvobozenecká válka

Jako Velká osvobozenecká válka se označuje občanská válka o nezávislost mezi Arkonidany a Akonany. Jak jí nazývají Akonané, není známo, předpokládá se ale, že v jejich dějinách se o ní zmiňuje jako o občanských nepokojích a vzpouře.

Počátek

Nové arkonidské dějiny udávají za počátek války rok 18.376 před Kristem. Trvala skoro 17 a půl Arkonských let a měla několik fází. Arkonidané, Volní, byly ve výhodě, že se jim podařilo zmocnit se velké části akonské flotily - mezi nimi byly nejlepší válečné lodě. Není také od věci označovat za počátek války zmocnění se flotily.

Konec

Konec Velké osvobozenecké války nastal v roce 18.356 před Kristem, přičemž není známo, jestli došlo k formálnímu mírovému ukončení. V poslední rozhodující válečné fázi došlo k nasazení Magnosmrtě Klinsanthora. Ten přinesl Arkonidanům vítězsví, ale také zpustošení jejich rodného světa Arbaraith.

Důsledky

Po válce se Arkonidané usídlili ve hvězdokupě Urdnir, která o několik let později dostala své dnešní jméno Thantur-Lok. Občanskou vládou zdecimované obyvatelstvo (ve válce bojovali vážené rodiny Akonda a Sulithur o nadvládu) získali pod svou moc vojáci pod velením admirála říše Farthu z Lloonet. Ten založil pozdější Velké impérium jako imperátor Gwalon I. (od 18.334 před Kristem). Jen o několik let následovala Centrální válka, která přinesla definitivní vítěžství nad Akonany.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál