Velká kosmická katastrofa

Velká kosmická katastrofa (také Velká galaktická katastrofa) je datována na 28. února 448 NGL. Po rematerializaci poslední čtvrti galaxie Hangay v Lokální skupině se kosmonukleotid DORIFER uzavřel. Došlo k nejrůznějším hyperprostorovým fenoménům s různými následky.

Různé efekty

Normalizace psionické konstanty

Již rok před Velkou kosmickou katastrofou a DORIFER-šokem se začala psíkonstanta po rematerializaci první čtvrti galaxie Hangay roku 447 NGL v oblasti vlivu DORIFERU znovu normalizovat.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál