Transformační bomba

Transformační bomby představují munici pro transformační děla

Typy bomb

Po roce 1331 NGL se pro řízení transformačních děl dají používat jen pozitronické moduly. To znatelně omezuje funkce stavových měničů. Proto se dají používat už jen následující typy bomb:

HHe bomby (fúzní bomby) - se silou až 6000 gigatun TNT, po roce 1331 NGL už jen 500 megatun. Popis: válcovité pouzdro s polokulovými konci jako ochrana před údery a pádem. Polovinu objemu tvoří deuteriová nádrž, obklopená mřížkou strukturálního pole, chemická implozní nálož a pozitronický řídící a zážehový blok. Dále je tam myonový generátor, napájený z atomové baterie, který se používá k vyvolání myony katalyzované jaderné fúze.

NUG transformační bomby – jako celkové zlepšení, ale hlavně kvůli zvyšující se hyperimpendanci, byl po roce 1320 NGL vyvinut nový hlavní typ bomb pro transformační děla. V kulovitých zásobnících je uložen NUGAS, který dokáže přibližně uvolnit energii odpovídající hmotě podle klasického vzorce (E=mc2); 50% hmoty se poté promění v ochranný štít připomínající hyperenegetickou nárazovou vlnu, která jako sekundární účinek dosáhne obvyklé tříštivosti srovnatelné s použitím TNT.

Antihmotové bomby – jako trhavina se používá NUGAS a předupravená antihmota v obalu z Ynkelonia. Díky efektivní přeměně energie díky anihilačnímu procesu je potřebné jen malé množství trhaviny. Proto se tento druh hodí pro všechny používané taktické kalibry v oblasti kilotun až megatun.

Moluk-paprskové bomby (dezintegrátorové bomby) - způsobují molekulární rozklad pevných látek.

Před nástupem hyperimpendance bylo díky syntronicky řízeným stavovým měničům možno použít ještě následují typy bomb:

Gravitrafová bomba – nadkriticky naplněný gravitrafový zásobník, který při rematerializaci vyvolal ničivou explozi a hyperenergetický pulz.

Gravitační bomba – v okamžiku zažehnutí vyvolá obrovský otřes prostoru. Gravitační bomba vyvolá díky hyperzáření hyperbarie, které poté vyvolají velmi náhlé zvýšení gravitace. Tím vznikne nepravidelná, krátkodobá hyperprostorová trhlina.

Arkonská / katalyzační bombaArkonská bomba iniciuje nekontrolovatelnou fúzní řetězovou reakci (atomový požár) planetární hmoty. Její vlastní hmota slouží jen pro zažehnutí reakce.

exotické typy bomb, jako například Quintadimová bomba se nepočítají k normálně nasazovaným zbraním flotily LSP.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál