Superbitevní loď

Technická data:
Posádka:2000 osob
Průměr:1500 metrů
Konstrukce:dvoustěnné terkonitové pancéřování
Přistávací vzpěry:12 teleskopických nohou
Pohon:lineární, prstencové zesílení s 18 tryskami pro impulzní pohon
Zásobování energií:162 jaderněfúzních reaktorů
Ofenzivní výzbroj:
těžká transformační děla na horním pólu, 20 lehkých transformačních děl, 25 impulzních děl, 15 dezintegrátorů, 10 termických děl a 10 narkotizačních děl. Všechny zbraňové systémy mají vlastní energetické zásobování.
Defenzivní výzbroj:
energetický ochranný štít
Pomocné čluny:
40 korvet, 70 space-jetů, 300 trojmístných torpédoborců, 200 jednomístných stíhaček, 40 pětimístných kluzáků, 80 shiftů
První loď tohoto typu:TITAN (v roce 1984 ukradena Perry Rhodanem)
Cena za kus:neznámá

Jako superbitevní lodě se označují kulové lodě Terranců a Arkonidanů s průměrem 1500 metrů.

Jsou to obrovské létající pevnosti, nacpané zbraněmi, zásobami a stroji všeho druhu. Jsou tak v situaci operovat mnoho let nezávisle na základnách. Superbitevní lodě se často používají jako velící lodě flotil a pro nejsilnější bojové akce, aby bojovali proti nejmocnějším nepřátelským jednotkám. Mnoho jednotek slouží také jako nosné lodi pro malé stíhačky a torpédoborce.

Historie

První Terranci používaná loď tohoto typu byla jedna ze dvou lodí třídy UNIVERSUM, které Arkonidané právě vyvinuli. Perry Rhodan s akčním komandem tuto loď ukradl na Arkonu III a dal jí jméno TITAN. Po vzoru TITANU rozběhli Terranci sériovou výrobu dalších superbitevních lodí. Přitom prováděly stálá vylepšení a modifikace. V roce 2044 trvalo dokončení jedné takové lodi navzdory všem racionalizačním opatřením 12 let.

Superbitevní lodě IMPERIÁLNÍ třídy, jako DRUSUS, THEODERICH, THORA, CREST a CREST II, byly slavnými vlajkovými loděmi Solární flotily.

Aby se dráha mezi Mléčnou drahou a Andromedou dala překonat i bez slunečních transmiterů, nepřetržitě se zdokonalovali pomocné motory vyvinuté při projektu ANTEG, a na konci války proti Mistrům ostrovům se přišlo s novou konstrukcí. Přídavné motory teď už nepotřebovali ani ultrabitevní lodě, nýbrž ani nově zkonstruované superbitevní lodě.

Na základě nového uspořádání lodního vnitřku disponovaly tyto multitypy více než čtyřmi kalupovými konvertory. Společně s nově koncipovanými přídavnými motory, které na každý stupeň měli vždy dva kalupovy kompaktní konvertory, byly tyto kulovité křižníky schopny uletět až tři miliony světelných let.

První lodí této nové konstrukce byla superbitevní loď GARIBALDI.

LSP vyvinul superbitevní lodě třídy NEBULAR. V roce 424 NGL disponovala každá ze čtyř flotil LSP čtyřiceti superbitevními křižníky třídy NEBULAR. U Frostrubinu operovalo s Galaktickou flotilou deset superbitevních lodí.

Do roku 448 NGL se nepostavila žádná další superbitevní loď. Až na několik výjimek byly zbylé superbitevní lodě během Monosovy vlády rozebrány nebo sešrotovány.

Arkonské Křišťálové impérium vyšlo po Monosově éře se třídou ZHYM-RANTON, s novou třídou superbitevních lodí o průměru 1500 metrů. Po zvýšení hyperimpedance vyvinula LSP superbitevní lodě třídy NEPTUN. Do služby bylo dáno celkem 2500 lodí třídy NEPTUN.

Používané třídy

Aktuální data:
28.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459546.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!