Skoarové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Druithora

Domov Skoarů je v galaxii M 87. V kastovním systému Budovatelů centra zaujímali Skoarové, v jejichž čele stojí Skoarto, pozici bojovníků. Jako většina tvorů v galaxii M 87 mají Skoarové šest končetin. Mají dvě krátké, zavalité nohy; střední článkový pár paží se nalézá ve výši prsou, horní velice ohebné činivky se k tělu napojují pod krkem.

Průměrně jsou asi dva metry vysocí a mají kompaktní postavu. Kulovitá hlava o průměru 35 cm sedí na krátkém krku a je relativně nepohyblivá. Skoarové mají široká ústa s nálevkovitými rty, jejich ušní otvory mohou být zakryty kůží. Čtyři oči jsou rozmístěny v půlkruhu po obvodu hlavy, od spánku ke spánku. Kůže Skoarů je tmavohnědá. Genovou manipulací byly před sedmdesáti tisíci lety z vajec Skoarů vytvořeny první Bestie, z nichž později vzešli Ulebové, Dvojkondiční a Haluťané.

Po degeneraci Skoarů je v jejich roli nahradili Dumfriové a z kdysi mocného lidu zbylo jen pár jedinců. Rhodan je našel ve vracích lodí v M 87.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál