SVĚTLO Z AHNU

SVĚTLO Z AHNU
SVĚTLO Z AHNU
© VPM kg.
Informace o postavě:
Vývojový stupeň:superinteligence
Úmrtí:2374

SVĚTLO Z AHNU bylo pozitivní superinteligencí. Nesloužilo však kosmokratům, nýbrž životu samotnému. Jako členka aliance několika vyšších bytostí, válčících proti negasféře Pána elementů, se tato entita stala cílem útoku chaotarchů (komentář PR 2479).

Mocenská oblast

O mocenské oblasti SVĚTLA Z AHNU je toho známo jen málo. Jistě k ní patřila galaxie Ahn-Aarhoven. Superinteligence zde měla sídlo na rajském ostrově uprostřed žáru vulkanické planety. Tento ostrov byl zároveň sídlištěm Enthonů. Jednacím jazykem spolku národů pod vedením SVĚTLA Z AHNU byl thoniš. Entita se prezentovala v podobě mumifikovaného draka.

Pomocné národy

Dějiny

V roce 1633 si superinteligence zajistila služby časové poutnice – Aeganerky Kamuko. Ta pro entitu vybudovala organizaci vyzvědačů, která se později vyvinula v Mírojezdce.

Superinteligence vedla mezi lety 2326 a 2374 boj proti negasféře Pána elementů. Cílem SVĚTLA Z AHNU bylo zničení pseudonukleotidu Aqaho-TRIICLE. Přitom ji podporovala aliance národů v čele s Enthony a Varii. Podporu poskytl i ID. Kamuko, nositelka zbroje Noční záře, se války nechtěla aktivně zúčastnit.

Boj byl sice nakonec úspěšný, skončil však pro SVĚTLO Z AHNU trpkým debaklem. Dekalog elementů pod Kazzenkattovým vedením a Terminační kolona TRAITOR zasadili pomocným národům superinteligence strašlivé rány. SVĚTLO Z AHNU utrpělo těžké zranění, jeho ostrov byl téměř zcela zničen. Superinteligence zavedla nuzné zbytky flotily do soustavy Rosella Rosado, kde se Kamuko zabývala sestavením Měsíčního řetězce Mírojezdců. V tomto systému SVĚTLO Z AHNU roku 2374 zemřelo. Jeho psionické tělo bylo k poslednímu odpočinku uloženo do slunce. Kamuko se za smrt superinteligence cítila do jisté míry zodpovědná, neboť SVĚTLU odmítla pomoci v bitvě s Dekalogem (PR 2478).

Zdroje

PR 2335, PR 2478, komentář PR 2479

Aktuální data:
28.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459546.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!