STĚNA

STĚNA byla energetická bariéra, která oddělovala Kyberland od zbývajících Hlubinozemí. Jaschemové jí vybudovali, když došlo k rozchodu s Časoprostorovými inženýry. STĚNA byla z psionické energie s dodatečnými pěti a šestidimenzionálními komponentami. Byla průchodná jen pro vitální energii.

STĚNA byla ovládána z Neutrumu. Také Šedoživot nemohl proniknout STĚNOU, pokud byl Kyberland zásobován vitální energií z Vagendy. Teprve když Vagendě došla energie, proniknul Šedovliv STĚNOU a Kyberland se stal šedým.

Ochranné štíty 150‘000 záchranných ostrůvků, které RZI společně s Osamělým Hlubiny vytvořili k záchraně Hlubinonárodů, se zakládaly na stejné technologii jako STĚNA, neměla ale psionickou komponentu.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!