Regenerovaní

pocházejí z planety Ollura. Jsou vysocí asi 1 m. Mají čtyři prsty. Mají schopnost regenerace - procházejí stádii, kdy se změní na tekutou plazmu. Mohou regenerovat svoje těla i po úrazu. Překřtěni majorem Hendersonem na Regeneráty. Na planetě Ollura kdysi ztroskotali jejich předci a postupně zmutovali.
Aktuální data:
28.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459546.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!