Psíemitor

Psíemitor je tvořen komprimovanou psionickou energií. Existují dva druhy emitorů – polový a rázový.

Psionický polový emitor

Tyto objekty mají velikost palce. Blýskají se, jejich obrysy jsou neostré a emitory se zdají být celkově nestabilní. Při aktivaci uvolní nahromaděnou energii pozvolna, takže vznikne pomalu se šířící pole psionické energie, dosahující značných rozměrů (v řádech kilometrů).

Psionický rázový emitor

Rázový emitor je větší a vejčitý. Také on má rozmazané obrysy. Po aktivaci se psionická energie uvolní ve formě šokové vlny. Dosah je malý, ale účinek tím větší.


Historie

Psíemitory vytvořilo v roce 1347 NGL Jádro a předalo je Dantonovi, aby je použil v boji proti Antakurovi z Bitveltu. Několik polových emitorů bylo odpáleno v blízkosti Služebnického hradu CRULT. Tím bylo dosaženo ochromení Inspektora postupu, který tak nebyl schopen zasáhnout do probíhajících událostí a identifikovat falešného Dantyrena.

Roi Danton si pak zásobu emitorů obou druhů, uloženou v sytě černé krabičce, přinesl na CRULT. Plán předpokládal, že detonace dalších polových emitorů přímo v CRULTu povede ke zvětšení zmatku Antakura z Bitveltu. Roi Danton tak mohl proniknout až do blízkosti Antracitové sféry, kde byl odpálen rázový emitor, určený k usmrcení Inspektora. Druhý emitor musel být aktivován Dantonovým myšlenkovým impulzem. Ačkoli byla psionická energie kalibrována na Antakura z Bitveltu, existovalo riziko, že bude Pozemšťan zabit spolu s ním. Danton doufal v pomoc buněčného aktivátoru a ten ho skutečně ochránil.

Když si pozemské komando zajistilo podporu Temných vyšetřovatelů, byl použit rázový emitor. Nad Stříbrověží vznikl rostoucí obraz Antakura, křičící trýzní, který se nakonec rozplynul. O něco později pak došlo ke stejnému efektu i podruhé. Zatímco byl Služebnický hrad těžce poškozen, pronikl Danton se svým komandem znovu ke Stříbrověži. Zerberoff tam namísto Rhodanova syna odpálil dne 17. srpna 1347 NGL druhý psíemitor, zatímco Pozemšťan a Mikrobestie uprchli z CRULTu. Obě Antakurovy hlavy se plny překvapení otočily ke Zerberoffovi, pak byli Inspektor postupu a Duální kapitán smeteni rázovou vlnou. CRULT krátce poté explodoval.


Zdroj

PR 2474, PR 2475

Aktuální data:
17.10.2021
1566 před NGL
29. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459504.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!