Psiq

(přesměrováno z: Psiqové)

Slovo psiq je zkratkou výrazu psionické informační kvantum. Představuje jednu z součástí Morálního kódu.

Kosmonukleotid představuje psionický informační pool. „Uvnitř“ kosmonukleotidu se nacházejí kosmická informační kvanta, neboli psiqy, obsahující (respektive umožňující) různé alternativní vývoje univerza. Psiqy mohou reprezentovat jak potenciální budoucnost, tak i minulost. Každý jednotlivý psiq přitom zahrnuje celou oblast vlivu kosmonukleotidu. Slouží tak k zachování přírodních zákonů a k určení dalšího vývoje vesmíru.

Pakliže mají být informace z kosmogenu realizovány v univerzu, shromáždí se skupiny psiqů na stěně kosmonukleotidu. Jakmile se psiqy sestaví v určitém pořadí, vznikne vně kosmonukleotidu kosmický messenger (posel), který je (stejně jako samotný kosmogen) tvořen psionickým polem. Psiqy samotné kosmonukleotid neopustí, v nich uložené informace jsou pouze zkopírovány do messengeru. Messenger posléze vyhledá všechny ostatní nukleotidy kosmogenu, teprve poté se odebere na místo, kde mají být získané informace uvedeny ve skutečnost.

Negapsiqy

U tak zvaných negapsiqů jde o zdegenerované psiqy. Tyto psiqy náleží ke skupině kvant, nesoucí chybné informace o potenciální budoucnosti. Za normálních okolností nemají negapsiqy žádnou naději, že by své informace přenesly do messengeru. Degenerované psiqy se totiž opět rozplynou a zmizí.

Ve skupině negapsiqů byly uloženy informace o tom, že se superinteligence ID vyvine v materiální propad. Shodou nešťastných okolností (Taurecovy manipulace, DORIFER – šok) se chybná kvanta nerozplynula a manifestovala se na Poutníku (PR 1599).

Zdroje

PR 1318, PR 1595, PR 1599, PR 2190

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál