Psionická energie

Psionická energie je zvláštní forma energie hyperprostoru. Lidé tímto názvem označují všechna hyperzáření v UHF spektru, případně ta záření, na jejichž popis je zapotřebí použít šest dimenzí.

Jak již naznačuje její název, psionická energie se vyskytuje zejména u živých tvorů, kteří jsou jejím prostřednictvím schopni provádět neobyčejné věci. Více o tomto lze najít v tématu parapsychické schopnosti.

Jsou však známy i jiné projevy psionické energie. Je to kupříkladu:

* vitální energie

* psionická hmota

* kotvy superinteligencí ve standardním vesmíru

Vytvářet psionickou energii nebo s ní manipulovat mohou i mnohé technické aparatury (např. Ultramagnet)

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál